ISO 50001 – Enerji Yönetimi Sistemi

ISO 50001 örgütleri, mantıklı, kontrollü ve sistemli bir şekilde kendi enerji verimliliğini artırmak için yardımcı olmak için enerji yönetimi en iyi uygulamayı kurmak için bir çerçeve sağlar.

Enerji yönetim sisteminin yapısı; firmanın yapısına, sisteminin kapsamına ve gerçekleştirilen hizmet ya da üretimin içeriğine göre farklılık göstermektedir.Bu farklılıklar dokümantasyon ve sistemin firmaya uygulanışı sırasında kaynak yönetiminde de  farklılık yaratacaktır.

ISO 50001 Standardının KazandırdıklarıISO 50001

  • Uygulamaya konulan projeler yardımıyla enerji tüketimi azaltılır.
  • Enerjiden kaynaklanan masraflar kontrol altında tutulur ve azalır.
  • Mevcut cihaz ve ekipmanların kullanımı kontrol altında tutulur ve enerji tüketiminin izlenmesi yoluyla performans hakkında bilgi edinilir.
  • Verimliliğin artırılması ve yasalara uygunluğu sağlar.
  • İsraftan kaynaklanan olumsuz çevre etkisi azaltılır.
  • Enerji ile ilgili olarak toplum içinde saygınlığı arttırır.
  • Sera gazı emisyonlarının azaltılmasında katkı sağlar.
  • Diğer yönetim sistemleri ile entegrasyonu halinde kaynak tasarrufu sağlar.