ISO 50001 Eğitimi

Uluslararası bir enerji yönetim standardı ISO 50001, 2011 yılının Haziran ayında yayınlandı. ISO 50001, endüstriyel tesisler, ticari tesisler gibi tüm organizasyonlarda enerjiyi yönetmek için bir yol haritası oluşturdu. Dünyada enerji yönetiminin etkinliğini sağlamak amacıyla dizayn edilmiş olan ISO 50001 Standardı, toplam enerji tüketimi ve buna bağlı çevre etkisini önemli miktarda etkilemektedir. Standart; benzer hizmet yada ürün gerçekleştiren organizasyonlar arasında rekabet koşullarının çerçevesini oluşturarak piyasada denge sağlar.

Birçok işletme ayakta kalabilmek ve potansiyel müşterileri kazanabilmek için ürün ve hizmet kalitesi, maliyet esaslı bir yönetim politikası oluşturmalıdır. Mevcut müşterileri korumak ve potansiyel müşterileri kazanmak için en önemli konulardan biri maliyetlerin azaltılmasıdır ve bu durum sürekli daha iyiye gitmelidir. Maliyet kalemlerinde hammadde, işçilik kadar enerji de önemli bir yer tutar. Etkin bir enerji yönetimi ile enerji maliyetlerinin düşürülmesi işletmenin sürekli başarısında önemli rol oynar.

Bir işletme enerji yönetimini etkin bir şekilde uyguladığında, tüm çalışanlar öncelikle tüketilen enerjinin çevreye olan etkisi, enerji atıkları, enerji maliyetleri konularında farkındalığa sahip olurlar.

Gemba Akademi tarafından dizayn edilmiş olan ISO 50001 Eğitimi deneyimli çevre yönetim sistemi uzmanları ve tarafından gerçekleştirilir.

Bu eğitimde amaçlar,

 • İstikrarlı bir enerji yönetimi için gerekli yapının oluşturulması
 • Enerji tüketiminin azaltılması
 • Enerji performansının iyileştirilmesi
 • Çevre etkilerinin azaltılması
 • Müşteri ve potansiyel müşteriler için prestij kazanımı
 • Enerji Yönetim İlkelerinin ISO 50001:2011 bağlamında uygulanmasını sağlamak
 • Enerji yönetimi sistemini, hizmetler ve operasyonel süreçlerle ilişkilendirmek
 • ISO 50001 denetim ve kayıt sürecini anlamak
 • ISO 50001: 2011 Standardına genel bakış sağlamak
 • Yönetmeliklerin uygulanmasını ve yönetim sistemi ile ilgili diğer hususların anlaşılması

Eğitim İçeriği

 • ISO 50001 tarihçe
 • ISO 50001  terminolojisi
 • Standart maddelerinin açıklanması
 • ISO 50001 – ISO 14001 ve ISO 9001  ilişkisi
 • ISO 50001: 2011 gereklilikleri
 • Yönetim sorumluluğu
 • PDCA Modelinin ISO 50001 Standardına uygulanması
 • Yasal ve diğer uygunluk yükümlülüklerini gözden geçirme yöntemleri
 • İç değerlendirme, ölçme ve dokümantasyon oluşturulması
 • Enerji performans göstergelerinin oluşturulması için yöntemler, hedeflerle yönetim
 • Enerji yönetimi eylem planının oluşturulması (Uygulama)

Eğitim Süresi : 2 gün

Sertifikalandırma :  Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 70 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise “Katılım Sertifikası” verilecektir.