ISO 14001:2004 – Çevresel Yönetim Sistemleri

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Standardı bir kurumun yaptığı faaliyetlerde çevreye verdiği zararı bir yönetim sistemi prensibiyle yani sistematik bir şekilde minimize etmeye veya yok etmeye çalışan bir sistemdir.

Sorunların semptomlarını ele alma yerine kaynaklarında çözümlemeyi amaçlar. Kirliliği azaltarak, atık ürünleri kontrollü bir şekilde geri kazanarak, enerji ve kaynak tüketiminin azaltılmasını sağlayarak üretim maliyetlerinin düşürülmesine ve çevreye duyarlı pazarlara girebilme fırsatı yaratır.

ISO 14001:2004 Standardının Kazandırdıkları

iso14001

  • Ulusal ve uluslararası kanuni mevzuatlara uyum ,
  • İzin ve yetki belgelerine sahip olmada kolaylık,
  • Çevre etkilerinden doğan maliyetlerde azalma,
  • Doğal kaynakların etkin kullanımını dolayısıyla giderlerde azalma, verimlilik artışı,
  • Müşteriye, çevre yönetimi için bir sorumluluk alındığı güvencesinin verilmesiyle, müşteri güveninde artış,
  • Mesuliyetle sonuçlanan olayları azalma,
  • Firma faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik, kaynaktan başlayarak kontrol altına alınır ve kirlilikte azalma,
  • İşyeri kalitesinin artması sebebiyle personelin moralinin artması ve işletmeye bağlılığın sadakatin artması,