Enerji Verimliliği

ISO 50001 – Enerji Yönetimi Sistemi

Endüstride ürünlerimize ait talep pastasında maksimum paya sahip olabilmemiz rekabet gücümüzle orantılıdır. Rekabet gücümüzü belirleyen 3 önemli unsurdan (fiyat, zamanında sevkiyat, kalite) bir tanesi maliyettir. Ürünler üzerinde yapılan Standart Maliyet Hesabı bize göstermektedir ki enerji maliyetleri ciddi oranlara sahiptir. Dolayısıyla enerji maliyetlerini azaltmak için yapılan doğru yatırımlar işletmelere kalıcı tasarruflar getirmektedir.

Enerji verimliliğinin bir diğer boyutu ise temiz çevre sorumluluğudur. Sanayi devrimi sonrasında ciddi boyutlara ulaşan çevre kirliliği 1970’lerde dünyada çevre bilincinin oluşmasına yol açmış ve bu konuda bazı standartlar ortaya konulmuştur. Ancak bu bilincin  olgunlaşması bir takım yasal gerekliliklerle sağlanmaya başlamıştır.    

ISO 50001 bu amaçla oluşturulmuş, kurumlara kontrollü ve sistemli bir şekilde kendi enerji verimliliğini artırmaya yönelik bir yönetim çerçevesi sağlayan, uluslararası bir standarttır.

Enerji yönetim sisteminin yapısı; firmanın yapısına, sisteminin kapsamına ve gerçekleştirilen hizmet ya da üretimin içeriğine göre farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar dokümantasyon ve sistemin firmaya uygulanışı sırasında kaynak yönetiminde de  farklılık yaratacaktır.

ISO 50001 Standardının Kazandırdıkları

 • Uygulamaya konulan projeler yardımıyla enerji tüketimi azaltılır.
 • Enerjiden kaynaklanan masraflar kontrol altında tutulur ve azalır.
 • Mevcut cihaz ve ekipmanların kullanımı kontrol altında tutulur ve enerji tüketiminin izlenmesi yoluyla performans hakkında bilgi edinilir.
 • Verimliliğin artırılması ve yasalara uygunluğu sağlar.
 • İsraftan kaynaklanan olumsuz çevre etkisi azaltılır.
 • Enerji ile ilgili olarak toplum içinde saygınlığı arttırır.
 • Sera gazı emisyonlarının azaltılmasında katkı sağlar.
 • Diğer yönetim sistemleri ile entegrasyonu halinde kaynak tasarrufu sağlar.

Karbon Ayak İzi

Karbon ayak izi, bir firmanın gerçekleştirdiği faaliyetler için atmosfere yayılmasına sebep olduğu karbon miktarını ifade eden bir terimdir. Gerçekleştirdiğimiz faaliyet yada aldığımız her ürün bir enerji tüketimine dolayısıyla atmosfere belli miktarda karbon salınımına sebep olmaktadır. Bu miktarı ölçmek, kontrol altına almak ve minimum seviyeye indirmek enerji maliyetlerimizi düşürerek karlılığımızı arttırdığı gibi çevre kirliliğine olan negatif katkıyı da azaltmaktadır.

Enerji Verimliliği karbon ayak izi ölçümü için önemli bir etkendir. Bunun dışına Karbon Ayak İzi Ölçümü aşağıdaki nedenlerle yapılır: 

 • Yasal zorunluluk,
 • Sosyal sorumluluk,
 • Müşteriler veya yatırımcılardan gelen talep,
 • Kurum İmajı, Pazarlama,
 • Sera Gazı Emisyonu Azaltımı (zorunlu/gönüllü)
 • Emisyon ticareti

Karbon Ayak İzin Nasıl Hesaplanır?

Kurumsal Karbon Ayak İzi’ ni hesaplatmak isteyen bir işletme aşağıdaki standartlardan birini kullanabilir.

 • GHG Protocol
 • PAS 2060
 • ISO 14064

Emisyon Ticareti

Kyoto Protokolü ile ortaya çıkan mekanizmalardan belki de en onemlisi Emisyon Ticaretidir. Avrupa Birliği Kyoto Protokolünü imzalamıs ve dunyanın ilk cok uluslu ve emisyon ticaret sistemini  kurmustur. Türkiye henüz Kyoto Protokolüne imzalamıs olsa da AB’ ye üyelik sürecinde,  Kyoto Protokolünün imzalanması kaçınılmazdır.

Kyoto Protokolü; bir taraftan karbon salım limitlerini karşılamalarını hedeflerken, diğer yandan da işletmelerde temiz enerji yatırımları, karbon biriktirme projeleri, enerji verimliliği projeleri, ağaçlandırma gibi çevresel kalkınma olanaklarını da desteklemektedir.

Kyoto Protokolü çerçevesinde karbon ticaretini kapsayan 3 madde belirlenmiştir.

 1. Üretimi nedeni ile sera gazı salımı yapan bir şirket, üretime devam edebilmesi için sera gazı limitini aşmak durumunda kaldığında bir başka salım yapan şirketten salım hakkı alarak limitini genişletir ve sera gazı salımına rağmen üretimine devam eder.
 2. Sera gazı salımına neden olan bir şirket sera gazı limitini aşmadığında,geri kalan kotasını bir sonraki yıla saklayabilir ya da karbon piyasasında satabilir.
 3. Sera gazı salımına neden olan şirket farklı ülkeler ve bölgelerde sera gazı azaltım projelerine yatırım yaparak elde edebileceği kredilerle kotasını genişletebilir ya da bunları piyasada satabilir.

Karbon borsasında ortaya çıkan rakamlar her geçen yıl katlayarak artmaktadır; 2007’de 64 milyar dolar, 2008’de 140 milyar dolar ve 2020 için beklenen rakam 1 trilyon dolar. Türkiye gibi temiz enerji kaynaklarının kolay sağlanabilir olduğu bir ülkenin bu piyasaya en yakın zamanda girmesini bekliyoruz.

Gönüllü Karbon Piyasaları

Gönüllü Karbon Piyasaları; bireysel ve kurumsal kişilerin karbon denkleştirme maksadıyla katılım sağlayabileceği bir oluşumdur.  Gönüllü Emisyon Azaltım Sertifikası (Voluntary Emission Reduction- VER)  bu  piyasada ticareti yapılan bir sertifikadır. Tüm faaliyeti esnasında meydana çıkan sera gazı emisyonlarını azaltmak isteyen firmalar emisyon miktarlarını hesaplayarak emisyon azaltımı sağlayan projelerin üretmiş oldukları karbon sertifikalarını satın alırlar.

Gemba Akademi Enerji Yönetimi Uzmanlarıyla işletmelerde Enerji Verimliliği projelerinde danışmanlık hizmeti gerçekleştirmektedir.