Bilgi En Doğru Yatırımdır

08.09.2022 | Prof. Dr. Aysun Yılmazlar
gembaakademi.com

 

Bilgi En Doğru Yatırımdır

1706-1790 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşamış yayımcı, yazar, mucit, filozof, bilim insanı, siyasetçi ve diplomat olan Benjamin Franklin ‘in sözü ile başlamak istiyorum yazıma:

“Bilgiye yapılan yatırım en yüksek karı getirir”.

Kurumlar bugünün dünyasındaki rekabet ortamında daha yüksek karı elde etmek için pek çok yollara başvuruyorlar. Teknik ve bilimsel olarak doğru yönleri de olsa artık kurumun hayatiyeti için kar elde etmek için gider kalemlerini başta enerji tasarrufu ile doğayı korumak adına bir çok yalın araçlarla yalın yaklaşım yönetim anlayışı ile kurum yöneticileri değişim ve dönüşüm yaşamalıdırlar.

Bu konuda sağlık sektöründe sağlığı yönetenlerin de bu konuda nasiplerini almak durumundalar. Ama bu yaklaşımı gerçekleştirebilmek için “bilgi” ana gereksinim.

Hastane çalışanları işe başladıkları günden itibaren kendilerine bilgi yatırımı yapılmalıdır. Nedir bunlar ?

Kuruma , alan ve göreve uyum eğitimleri ile başlayıp hastanenin kalite ve yalın yönetim sistemini öğretmek, özümsetmek ve öğrenilenleri uygulayabilir hale çalışanları getirmek gereklidir. Bir de mesleki ve kişisel gelişimleri İnsan Kaynakları birimince ele alınmalıdır.

Neden mi?

Hastanedeki önlenebilir tıbbi hataların kök sebeplerine inildiğinde insan kaynaklı sebeplerin en fazla olduğu dikkat çekmektedir. Yani insanların eğitimlerinin eksik olduğu önemli sorundur. İşte bu eğitimlerinin eksikliğinin sonunda oluşan zararlar gider kalemlerini yükselttiği gibi kar miktarını da düşürmektedir.

O halde Franklin’in dediği gibi hastane çalışanlarının eğitimi ve gelişimleri yani bilgi en büyük ve doğru yatırımdır.