Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman yönetimi ; zamanımızı belirli aktiviteler arasında nasıl paylaştıracağımızı organize etme ve planlama sürecidir. İyi zaman yönetimi, daha sıkı çalışmaktan ziyade daha akıllı çalışmamızı sağlar. Böylece zaman dar olduğunda ve baskılar zirve yaptığında bile, daha kısa sürede daha fazla iş ederiz. Zamanı Yönetimi ’ni doğru yapamamak, etkinliğimize zarar verir ve strese neden olur.

Hepimizin sahip olduğu kaynaklar içinde zaman, en az anlaşılan, en kötü kullanılan ve paha biçilemeyecek kadar kıymetli olandır. Bu nedenle zamanı, harcamak yerine en kaliteli biçimde değerlendirmek gerekir. 

İş Hayatında Zaman Yönetimi

İş hayatında bir çoğumuz üzerimizdeki iş yükünün fazla olduğundan şikayet ederiz. İşleri zamanında yetiştirmenin stresi üzerimizdeyken etrafımızdaki insanların rahatlığı daha da fazla gerilmemize yol açar.

Bu durumun sebebi; bazen gerçekten iş yükü dengesizliği iken çoğunlukla zamanı etkin kullanamıyor olmamızdır. Hayatımızı bir çizelge ile yönetmek her ne kadar teoride mümkün gözükse de pratikte bunun birçok engelden dolayı gerçekleşemediğini görürüz.  Zaman Yönetimi Eğitimi de bu noktada katılımcılara yardımcı olabilmeyi amaçlamaktadır.

Standart bir çizelge yerine dinamik bir plan, zaman yönetimini daha uygulanabilir hale getirir. Dinamik planda iş sıralaması sadece işin geliş sırasına değil aynı zamanda öncelik durumuna bağlıdır. İşlerin aciliyet durumu, bir işi yaparken başka işin araya girmesi gibi durumlar dinamik planlamayı kabullendiğimiz sürece daha az stres kaynağıdır.Zaman Yönetimi Eğitimi bireylerde dinamik planlama bilincini oluşturup daha aktif ve stressiz bir iş hayatı sunmayı hedefler.

Zaman Yönetimi Eğitimi ’nin amacı; katılımcılara etkin zaman kullanma yöntemlerini göstermek, kişisel verimliliğin ve iş performansının artırılmasını sağlamak. Kendine zaman ayırmanın önemini vurgulayarak pratik öneriler sunmak. Zaman hırsızlarını tanıtarak, tuzaklarla başa çıkma yöntemleri üzerinde uzmanlaşmak.

Zaman Yönetimi Eğitimi İçeriği

 • Zaman Nedir?
 • Zamanı Nasıl Harcıyoruz?
 • Zaman Nasıl Yönetilir?
 • Planlamamızı Bozan Sebeplerle Nasıl Mücadele Ederiz?
 • Zamanı Nasıl Daha Etkin Kullanabiliriz?
 • İş Sıralaması (Uygulama)
 • Dinamik Planlama
 • Toplantı Yönetimi
 • Bireysel ve Kollektif Zaman Yönetimi,
 • Zamanı Hırsızları
 • Kişisel Faktörler
 • Çevresel Faktörler
 • Yönetimsel Faktörler
 • İyi Yaşam Önerileri

Bu Eğitimin Katılımcıya Kazandıracakları

 • Zaman Yönetimi önündeki engellerle mücadele edebilme kabiliyeti,
 • Kritik süreçleri yönetmede beceri kazanma,
 • Ekip yönetimi kabiliyeti,
 • Güvenilirlik,
 • Birey ve Ekip için etkin çalışma programı hazırlayabilme becerisi,

Eğitim Süresi: 1 Gün (8 saat)

Katılımcı Profili : Sektörden bağımsız olarak tüm çalışanlar 

Sertifikalandırma : Eğitime minimum %70 oranında katılan herkes “Gemba Akademi – Zaman Yönetimi- Katılım Sertifikası” alma hakkına sahip olacaktır.