Yönetim ve Organizasyon Eğitimi

Yönetim işletmelerin karmaşık bir fonksiyonudur. Rekabet avantajı kazanmak isteyen işletmeler beşeri ve maddi kaynaklarını etkili yönetme yeteneğine sahip olmalıdırlar. Bu eğitimin amacı söz konusu yeteneğin kazanılması altyapısının kazanılmasına katkı sağlamaktır.

Eğitim İçeriği

1. Yönetim Temel Kavramlar

2. Yönetimin İşlevleri

3. Yönetim Kademeleri ve Özellikleri

4. Yönetim Şekilleri

5. Organizasyon Kavramı

6. Organizasyon Süreci

7. Organizasyon Yapıları

Eğitim Süresi : 2 gün

Sertifikalandırma :Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 70 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise “Katılım Sertifikası” verilecektir.