[easy-social-share buttons=”facebook,twitter,google,linkedin,whatsapp” counters=0 style=”button” point_type=”simple”]

Üst Yöneticilerin Günlük Hayatlarında Yalın’ın Anlamı Nedir?

10.03.2021 | Recai Güler
gembaakademi.com

 

Üst Yöneticilerin Günlük Hayatlarında Yalın’ın Anlamı Nedir?

Son yıllarda, yalın yönetim fikirlerini yönetim alanlarına aktarmak için yoğun girişimlerde bulunulmuştur. Buradaki anahtar kelime değer yaratmaktır. Bilindiği gibi yalın yönetimde üst amaç, değer yaratan faaliyetleri belirlemek ve değer yaratmayanları ortadan kaldırmaktır. Bu üst amaçdan beklenti, her bir faaliyetin, anında şirketin veya işletmenin perfmans sonucuna katkıda bulunmasıdır. Muhasebe veya Satış gibi alanlarda değer yaratan ve yaratmayan faaliyetler arasındaki ayrım oldukça makul bir kolaylıkta olsa da, üst yönetim alanındaki tablo çok daha zordur.

Karşımıza çıkan soru, üst yönetimde yalın denen şeyin aslında ne olduğudur.

Aşağıdaki başlık bu konuda bize çözüm sunmaktadır. Zaman içerisinde gördük ki, yalın üretim alanındaki standart yöntemler ancak koşullu olarak üst yönetimde uygulanabilmektedir. Daha ziyade, üst yönetimin görevlerinin arka planına göre yeniden yorumlanması gereken bireysel ilkelere dayanmaktadır.

1. Yalın Yönetim

Yalın yönetim, Yalın üretim kavramlarının şirket üst yönetimi, satış veya muhasebe gibi indirekt (dolaylı) alanlara aktarılmasını ifade eder. Yalın üretim konsepti, 60 yılı aşkın bir süre önce Toyota tarafından geliştirildi. 1990’da yapılan bir MIT (Massachusetts Institute of Technolog) yaraştırması, batılı otomobil üreticilerinin bir arabayı bir Japon arabası olarak birleştirmek için gereken sürenin iki katına ihtiyaç duyduğunu buldu. Bunun temel nedeni, yüksek oranda savurgan, değer yaratmayan faaliyetlerde görüldü.

Yalın üretimin ana fikri israfı önlemektir. Israf (Japonca: Muda ‘) düzeltme, tashih, aşırı üretim, kullanılmayan yollar, malzeme hareketleri, bekleme süreleri, stoklar, koordine edilmemiş iş süreçleri ve kullanılmayan çalışan potansiyelini içerir.

Ancak Israf hiçbir şekilde sadece bir üretim fenomeni değildir. Yalın Düşüncenin temel ilkelerinin yönetim alanına aktarılmasıdır.

Yalının Temel İlkeleri