Üretimde Verimlilik Arttırma

Verimlilik; bir faaliyeti gerçekleştirmek için harcanan girdilerle,  faaliyet sonunda elde edilen çıktının karşılaştırılmasıdır. Temel amaç; minimum girdi (kaynak) ile maksimum kazancın elde edilmesidir.
İşletmelerde başarı kriterleri içerisinde en önemli ölçüt olan verimlilik; ölçülebilir ve kıyaslanabilir olmalıdır.

Üretimde Verimlilik Arttırma amaçlı yapılacak çalışmalar şirket hedefleri doğrultusunda temelde 2 şekilde ele alınır.

 1. Mevcut girdiler (personel, makina, enerji vs) ile daha fazla çıktı elde etmek
 2. Mevcut çıktıyı daha az girdi ile elde etmek.

Yalın üretim ve yaratıcı düşünce tekniklerinin etkin kullanımı ile yapılacak çalışmalarda ekiplerden; “daha az kaynak ile daha fazla çıktı” hedefiyle israf avcılığı yapması beklenir.

Bu eğitimde amaç; verimlilik kavramının ve üretimde verimlilik arttırma çalışmalarında kullanılacak tekniklerin katılımcılara aktarılması olacaktır.

Eğitim İçeriği

 • Yalın Üretim Felsefesi
 • Verimlilik, Kısmi Verimlilik, Etkinlik Kavramları
 • Beklenen Kapasitenin Tespiti
 • Sürdürülebilir Verimlilik
 • Üretimde Verimliliği Olumsuz Etkileyecek Unsurlar
 • Süreç Analizi
 • Üretimde Verimlilik Arttırmada Kullanılan Teknikler
 • Görsel Yönetim ve Kontrol
 • Sürekli İyileştirme (Uygulama)
 • Problem Çözme Teknikleri (Uygulama)
 • Takım Çalışması ve Ekip Motivasyonu

Katılımcı Profili : Üretim süreçlerinde iyileştirme faaliyetlerinde yer alacak ilgili birimlerde çalışan yönetici, mühendis ve teknik elemanlar.

Eğitim Süresi : 2 gün

Sertifikalandırma : Eğitim sonrasında  yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 70 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise “Katılım Sertifikası” verilecektir.