Üretim Maliyetleri Düşürme Teknikleri

Endüstriyel işletmelerde, maliyet kalemlerinin ilk sıralarında üretim faaliyetlerine ait harcamalar yer alır. Bunların içerisinde makina amortismanı, işçilik, bakım, ıskarta, sarf malzeme gibi maliyetler önemli paya sahiptir. SOP sonrasında düzenli ve sistematik iyileştirmelerle bu maliyetlerin azaltılması işletmelerin rekabet gücünün sürekliliği için gerekli temel şartların başında yer alır.

Maliyet düşürme çalışmalarında yürütülecek faaliyetler için kullanılacak kaynakla maksimum kazanç; ancak projenin ve iyileştirme için kullanılacak tekniklerin doğru seçilmesi ile sağlanabilir.

Bu eğitimde amaç; üretim sürecinde iyileştirme faaliyetlerinde bulunacak personele  proje ve kullanılacak tekniklerin seçimini yapabilecek yetkinliği kazandırmak olacaktır.

Eğitim İçeriği

 • Yalın Üretim Felsefesi
 • Proje Seçimi Karar Mekanizmaları (Uygulama)
 • Verimlilik, Kısmi Verimlilik, Etkinlik Kavramları
 • Maliyet Nedir?
 • İsraf Avcılığında Temel Alanlar
 • Verimlilik Arttırma için Kullanılan Teknikler
  • Standarlaştırma (Süreç Yaklaşımı),
  • VSM (Uygulama),
  • İş Ölçümü,
  • Tam Zamanlı Üretim (JIT)
  • Kaizen -Sürekli İyileştirme- (Uygulama)
  • SMED (Uygulama),
  • Jidouka, Poka-Yoke, Error Proof,
  • Heijunka, Tek Parça Akışı,
  • Kanban – Çekme Sistemi,
  • Toplam Verimli Bakım (TPM)

Katılımcı Profili : Üretim süreçlerinde iyileştirme faaliyetlerinde yer alacak ilgili birimlerde çalışan yönetici, mühendis ve teknik elemanlar.

Eğitim Süresi : 2 gün

Sertifikalandırma : Eğitim sonrasında  yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 70 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise “Katılım Sertifikası” verilecektir.