Tedarik Zinciri Nedir ?

Tedarik Zinciri, tedarikçiden müşteriye kadar uzanan ve bu çevrimdeki tüm malzeme, ürün ve bilginin akışını içeren ağdır.

Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir?

Tedarik Zincirindeki tüm aşamaların yönetimini kapsayan, tüm proses ve faaliyetlerin verimliliğini arttırıp optimize edilmesini sağlayan bir felsefedir. Tedarik Zinciri Yönetimi bu anlamda, malzeme, bilgi ve paranın yönetimini kapsamaktadır.

Tedarik Zinciri Yönetimi Neden Önemlidir?

Gelişen teknoloji, küreselleşme ve bunlara bağlı olarak rekabetin atması, müşteri beklenti ve isteklerinin günden güne değişmesi, kalite sistemlerinin gerekliliklerinin değişmesi, şirketlerin süreçlerini mercek altına almasına sebep olmuş ve tedarik zincirini ana fonksiyonlardan biri haline getirmiştir.

Tedarik zincirindeki fonksiyonların etkileşimini, etkinliğini, esnekliğini ve verimliliğini arttırmak, maliyetleri ve toplam süreyi azaltmak için bazı sistemlerden de yararlanmaktadır. Bilişimin etkisiyle Tedarik Zincirindeki gelişme süreci de hızla artmaktadır.

Kazanılacak Yetkinlikler

 • Tedarik Zinciri Yönetiminin temel bileşenleri ve prensiplerinin anlaşılması,
 • Tedarik Zinciri süreçlerinin ve birbirleri arasındaki etkileşimlerin detaylı incelenmesi,
 • Bu süreçlerin iyileştirilmesi, verimliliklerinin arttırılması ve süreçle ilgili karar verebilme yetkinliğinin geliştirilmesi

Eğitimin İçeriğitedarik-yonetim-zinciri

 • Tedarik Zinciri kavramı
 • Tedarik Zinciri Yönetimi ve İçeriği
 • Lojistik ve Tedarik Zinciri
 • Taşımacılık ve araç takip sistemi
 • Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilişim Sistemleri
 • Lojistik ve Tedarik Zincirinde riskler, analizi, değerlendirilmesi ve ölçülmesi
 • Müşteri memnuniyeti ve beklentileri
 • Üretim Planlama, Talep tahmini, JIT
 • EDI (elektronik veri değişimi)
 • ERP (kurumsal kaynak planlaması)
 • Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP1), Üretim kaynakları planlaması (MRP2)
 • Stok yönetimi, Maksimum stok seviyesi, emniyet stoğu, stok devir hızı, optimum sipariş miktarı
 • Depo yönetimi, adresleme, FIFO
 • Depolamada bilişim (barkod, WMS, ASRS, RFID)
 • Satın alma Yönetimi
 • Tedarikçi İlişkileri Yönetimi, tedarikçi değerlendirmesi, tedarikçi geliştirmesi
 • Fiyat ve maliyet analizi
 • Maliyet azaltma ve verimlilik arttırma
 • Atık yönetimi, geri gönüşüm ve çevre bilinci

Katılımcı Profili: Sevkiyat, Planlama, Lojistik, Satın alma, Dış Ticaret gibi Tedarik Zinciri yönetimi kapsamına giren poziyonlarda çalışanlar veya çalışmak isteyenler.

Eğitim Süresi: 2 gün

Sertifikalandırma:Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 70 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise “Katılım Sertifikası” verilecektir.