Tasarım FMEA Eğitimi

FMEA- Failure Mode Effect Analysis ( FMEA Eğitimi ) disiplini, 1960’larda ABD ordusunda uçak üretiminde geliştirilmiştir. Sistem, Tasarım ve Proses hatalarının etkilerinin belirlenmesi için güvenilir bir değerlendirme tekniği olarak kullanılmıştır.

FMEA Proses Eğitimi – (Hata Türleri ve Etkileri Analizi); bir süreç esnasında meydana gelebilecek hata türlerini, oluşma olasılıkları, müşteriye olası etkisi ve önlenme yada yakalanma durumuna göre sınıflandıran sistematik bir ürün, proses, sistem geliştirme aracıdır. FMEA Eğitimi süreç akışında görev alan bir ekip ile gerçekleştirilir. Benzer süreçlerde meydana gelen hata istatistiklerinden de faydalanarak süreçte hata oluşmadan önlem almak amacıyla uygulanır ve bu sayede geliştirme zamanı ve maliyeti azaltır.  Genellikle üretim sektöründe uygulanan FMEA Eğitimi son yıllarda hizmet sektöründe de kullanılmaya başlamıştır.

Tasarım (Dizayn) FMEA                 

Mevcut benzer ürünlerden edinilmiş tecrübelerle yada potansiyel olarak ortaya konulan hata türlerini, ilk üretim öncesinde analiz etmekte ve olası hataların oluşmaması yada yakalanmasını amaçlayan bir araçtır.Süreçlerin ve alt süreçlerin analizinde kullanılır. Dizayn hatalarının sistem fonksiyonları üzerindeki hata türlerini hedef alır.

Proses FMEA Eğitimi

Proses (Süreç) Hata Türleri ve Etkileri Analizi bir üretim sürecindeki iş akışı çıkartılarak her bir adım için olası hata türlerinin ortaya konularak düzeltici faaliyetlerin hata gerçekleşmeden uygulanmasını sağlar.

Sistem FMEA Eğitimi

Sistemin ve alt sistemlerini etkileşimini, olası hataların tüm sisteme etkisini analiz etmeyi ve olası hataları oluşmadan engellemeyi hedefler. Alt sistemlerin birbiri üzerindeki etkisi, sistemin çevreye etkisi de yine Sistem FMEA’ nın konusudur.FMEA Eğitimi’ nde hedef; süreçte lider, uzman, yada üye olarak yer alacak kişilerin uygulamayı oluşturup sürdürebilmeleri için gerekli donanımı kazanması olacaktır.

Tasarım FMEA Eğitimi İçeriği

 • FMEA kapsamının belirlenmesi
 • FMEA takımının kurulması
 • Sürecin incelenmesi
 • Olası hata türlerinin belirlenmesi
 • Potansiyel hata etkilerinin belirlenmesi
 • Etkinin şiddetinin belirlenmesi
 • Hata türleri için potansiyel nedenlerin belirlenmesi
 • Olasılık değerlerinin atanması
 • Mevcut kontrol mekanizmalarının belirlenmesi
 • Saptama değerlerinin atanması
 • Risk öncelik sayısının (RÖS) hesaplanması
 • Önerilen faaliyetlerin tespit edilmesi
 • Faaliyet Bilgilerinin Girilmesi

BU EĞİTİME KİMLER KATILMALI?

Ürün Tasarımcıları ve Mühendisler

Yeni ürünler veya sistemler tasarlayan kişiler, Tasarım FMEA eğitimi alarak tasarım sürecinde potansiyel hataları belirleyebilir ve riskleri en aza indirebilirler.

Araştırma ve Geliştirme Uzmanları

Ar-Ge projelerinde çalışan ve yeni ürün geliştiren kişiler, Tasarım FMEA eğitimi ile tasarım sürecindeki riskleri analiz ederek ürünün güvenilirliğini artırabilirler.

Kalite Kontrol ve Kalite Güvence Uzmanları

Ürün veya süreç kalitesini değerlendirmek ve geliştirmek için çalışan kişiler, Tasarım FMEA eğitimi alarak ürün tasarımında kalite sorunlarını tespit edebilirler.

Proje Yöneticileri ve Süreç İyileştirme Uzmanları

Proje yönetimi veya süreç iyileştirme ile ilgilenen kişiler, Tasarım FMEA eğitimi ile tasarım aşamasındaki riskleri belirleyerek projelerin başarısını artırabilirler.

Üretim ve Süreç Mühendisleri

Üretim süreçlerini optimize etmek ve tasarım hatalarını önlemek için çalışan mühendisler, Tasarım FMEA eğitimi ile üretim aşamasındaki potansiyel riskleri azaltabilirler.

Üst Düzey Yöneticiler ve Stratejik Planlamacılar

Şirket stratejilerini belirleyen ve risk yönetimi odaklı çalışan yöneticiler, Tasarım FMEA eğitimi ile ürün tasarımındaki riskleri yönetebilirler.

Genel Bilgiler

Eğitim Süresi

2 gün

Sertifikalandırma

Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.