Takım Çalışması Eğitimi

Bir kurum için yeterli olabilmek ve o kurumu ileri taşıyabilmek, bireyselliğin önüne geçerek takım çalışması yapabilmeyi öğrenmekten geçer. Takım çalışması demek daha fazla iletişim, daha fazla bilgi paylaşımı ve ortaya çıkan yeni fikirler demektir. İyi bir takım çalışması da takım üyelerinin özelliklerine göre sorumluluk ve görevlerin paylaşılmasıyla mümkündür.

Takım çalışması eğitimi, birlikte çalışan ekibin iletişimini kuvvetlendirme ve takım verimliliğini arttırma amaçlı bir eğitimdir. Elbette iyi bir ekip oluşturmak için yalnızca görev ve sorumlulukların iyi dağılımı yeterli değildir. Ekipteki herkes ortak bir amaca yönlenmeli , bilgi ve becerilerini bu amaç doğrultusunda geliştirmelidir. Takım ruhu ve ekip çalışması kurum içinde bir kültür olarak benimsenmelidir. Takım iyi çalışırsa takımın bağlı olduğu kurum da iyi çalışır.

Takım Çalışması Eğitimi İçeriği

  • Takım çalışmasının kişi ve kurumlara katkısı,
  • Takım oluşumu, görev dağılımı,
  • Takım liderliği, sinerji ve ortak hedef belirleme
  • Takım içi ve dışı etkili iletişim becerilerinin sağlanması
  • Motive edici teknikler,
  • Kollektif zekanın etkileri,
  • Senkronizasyon (Uygulama)
  • Takım çalışmasında zayıf yönlerin geliştirilmesi
  • Verimlilik artırıcı çalışmalar (Uygulama)

Bu Eğitime Kimler Katılmalı?

Bir takımın parçası olarak çalışan herkes, şirket ve kurumlarda takım yönetme sorumluluğu taşıyanlar, bölüm müdürleri ve ekip liderleri takım çalışması eğitimine katılmalı.

Takım çalışmalarının avantajlarından biri takımlar çeşitli beceri, bilgi ve deneyim isteyen işlerde bireylere göre daha başarılı olduğu için rakipler ile oluşan rekabette üstün olmayı sağlar. Takım çalışmasında ekip üyeleri devamlı birbirinden bir şeyler isteyeceği için takımdaki yardımlaşma duygusu gelişecek ve dostluk ortamı kurulabilecektir. Böylelikle kurum içinde güven, motivasyon ve sinerji artacaktır.  Takım çalışması eğitimi sayesinde katılımcılar potansiyellerine yönelik farkındalık kazanacaktır. Ekip içinde fikir çatışmalarından ötürü oluşabilecek sürtüşmelerin önüne geçilebilecektir. İyi takımın nitelikleri olan takımın fikir birliği, iletişim, takım hedefleri, çatışmaların çözümü, güven bu eğitim sayesinde kazanılabilir.

Eğitim Süresi: 1 Gün (8 saat)

Sertifikalandırma: Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 70 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise “Katılım Sertifikası” verilecektir.