Standart Maliyet Analizi

Maliyet Sistemlerinde Standart Maliyet Uygulaması günümüz koşullarında, çok farklı ürün gamlarında, çok sayıda ürün çeşidiyle hizmet veren işletmelerde ürün maliyetlerinin değerlenmesi zorlaşmaktadır. Sistematik bir çalışma olmadan, bir işletmeyi geriye götüren ürünleri görememesi, fiyatlandırmasının yapılamaması, stoklarını değerlendirememesi, karlılık analizlerini yapamaması çok normaldir. Standart maliyetleme, üretim planlamalarını desteklemek, operasyonlarını denetim altında tutmak, dönem sonunda oluşabilecek varyansları görebilmek ve analiz etmek, ve nihai olarak da envanter ve satılan malların maliyetlerinin değerlemesine baz sağlamaktır. Tüm bunların sonucunda da işletmenin geleceğine ışık tutan ürün bazında karlılık analizlerinin yapılabilmesini sağlayacaktır.

Proje süresince uygulanacak adımlar ayrıca maliyet yapısının gözden geçirilmesi ve maliyet dağıtımlarının sağlıklı yapılmasını sağlaması ve diğer operasyonel aşamaların standartlaştırılması adına yardımcı olacaktır.

Standart Maliyet Analizi Proje Adımları

  1. Ürün standart rotalarının ve parti büyüklüklerinin belirlenmesi,
  2. İş planlarının oluşturulması, varsa güncellenmesi,
  3. İşyeri ve masraf yeri kavramlarının oluşturulması, belirlenmesi,
  4. Zaman etütlerinin uygulanması ve mühendislik verisi olarak kullanılması,
  5. İşçilik ve amortismanlara yönelik, daha doğru dağıtımlar yapmak amacıyla katsayıların belirlenmesi,
  6. Standart duruş ve ıskarta, kayıp oranlarının belirlenmesi,
  7. Maliyet dağıtım formüllerinin oluşturulması,
  8. Standart birim maliyetlerin oluşturulması, birim fiyatların sabitlenmesi,
  9. Çıkan standart maliyetlerin test edilmesi, sapmaların incelenmesi