Stratejik Yönetim

Stratejik yönetim bir organizasyonun hedeflerine ulaşabilmesi için doğru stratejiler geliştirmesini, bu stratejileri etkin bir şekilde uygulamasını ve sonuçlarını değerlendirerek hedefine doğru gidip gitmediğini belirlemesini sağlayan yönetim sürecidir.

Bu süreçte tüm paydaşların görüşlerinin alınmasıyla bir vizyonun tanımı ve kurumun/kuruluşu öngörülen vizyona taşıyacak stratejik amaçların ve stratejilerin Kurumsal Karne (Balanced Score Card) mantığı çerçevesinde stratejik-yonetimoluşturulması önemlidir.

Ne Kazandırır ?

Strateji en yalın haliyle bir şirketin kazanması için kurgulanan oyun planıdır. Efektif bir strateji planı, yönetici kadroya ilham ve bilgi sağladığı gibi, çalışanları da sonuç odaklı harekete geçirir.

Sistematik bir şekilde iş modeli üzerinde çalışıp rekabetçi üstünlüğü korumak gerekir. İşini tekrar anlamak, değişenleri fark etmek, vizyonunu yeniden şekillendirmek ve yeni bir modeli ile kurumsallaşarak rakipsizliği sürdürmektir.