Stratejik Yönetim ve Planlama

Stratejik yönetim, strateji geliştirme, uygulama ve sonuçları değerlendirme ve kontrol etmeye yönelik kararlar ve faaliyetlerdir. İşletme kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, amaç ve hedeflerin net olarak belirlenebilmesi stratejik yönetim anlayışıyla mümkündür. Bu eğitimle işletmelerde stratejik yönetim ve planlama süreci, katılımcılara uygulamalı olarak aktarılmaktadır.

Eğitim İçeriği

  1. Temel Kavramlar
  2. Stratejik Yönetim Süreci (Stratejik Planlama)
  3. Stratejik Analiz
  4. Stratejik Yönetim Teorileri
  5. Örnek Uygulama

 Eğitim Süresi : 2 gün

Sertifikalandırma :Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 70 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.