Standart İş Eğitimi

Standart İş Eğitimi, iş yerlerinde operasyonel verimliliği artırmak ve iş süreçlerini standartlaştırmak amacıyla verilen bir eğitim programıdır. Bu eğitim, iş sistemlerinin tespit edilmesi, insan-makine-robot-ortam analizlerinin yapılması ve çevrim zamanı ile verimlilik değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi gibi aşamalardan oluşur.

Eğitim boyunca, işin en ekonomik ve verimli şekilde nasıl yapılabileceği öğretilir ve bu yöntemler standart hale getirilir. Ayrıca, belirlenen standartlara göre çalışacak işçilerin eğitilmesi sağlanır.

Standart İş Eğitimi sayesinde, iş yerleri envanter değerlendirmesi ve fiyatlandırma süreçlerinde daha doğru maliyet hesaplamaları yapabilir, böylece genel operasyonel verimlilik ve etkinlik artar.

Standart İş Uygulama Aşamaları

 1. İş Sistemlerinin Tespiti: İş etüdüne temel oluşturan iş sistemlerinin belirlenmesi.
 2. Sistem Analizi: Sistemin insan, makine, robot ve çevre açılarından incelenmesi.
 3. Zaman ve Verimlilik Değerlendirmesi: Çevrim zamanı, verimlilik ve maliyet açısından sistemlerin değerlendirilmesi.
 4. Yöntem Geliştirme: En ekonomik ve verimli yöntemlerin geliştirilmesi ve standartlaştırılması (SOP).
 5. Eğitim ve Uygulama: Belirlenen yöntemlerin uygulanması ve işçilerin bu yöntemler doğrultusunda eğitilmesi.

Standart İş Eğitimi Sonrasında Kazanılacak Yetkinlikler

 • İş etüdüne temel oluşturan iş sistemlerini tespit etme.
 • Sistemi insan, makine, robot ve ortam açılarından ele alarak analiz yapma.
 • Çevrim zamanı, verimlilik ve maliyet açısından sistemleri değerlendirme.

Bu eğitim sayesinde, iş yerinizde operasyonel verimliliği artırabilir, standart iş süreçlerini oluşturabilir ve maliyet değerlendirmeleri için sağlam temeller atabilirsiniz.

Standart İş Eğitim İçeriği

 • Değer Akışı
 • CVA/BVA/NVA Kavramları
 • 7+2 Temel İsraf
 • İş Sistemleri ve Unsurları
 • İş Akışlarının Haritalanması
 • Mevcut Durum Analizi
 • İnsan, Makine, Robot ve Ortam Analizi
 • Ergonomi ve İş Güvenliği
 • Çevresel Faktörlerin Değerlendirilmesi
 • En Ekonomik ve Verimli Yöntemlerin Geliştirilmesi
 • Yöntem Standartlaştırma Teknikleri
 • Standart Operasyon Prosedürleri (SOP) Oluşturma
 • Eğitim Programları
 • Eğitim Materyalleri ve Kaynakları
 • Eğitim Sonrası Değerlendirme ve Geri Bildirim
 • Standart İş – Performans Takibi İlişkisi
 • Sürekli İyileştirme Teknikleri

BU EĞİTİME KİMLER KATILMALI?

Üretim ve Operasyon Yöneticileri

İş süreçlerini daha verimli hale getirmek ve üretim hattında standartlaştırmayı sağlamak için.

Kalite Güvence Yöneticileri

Kalite standartlarını iyileştirmek ve süreç iyileştirmeleriyle hata oranlarını azaltmak için.

İnsan Kaynakları Yöneticileri

Görev tanımları için uygun iş sürelerinin tespit edebilmek, çalışanların verimliliğini artırmak ve eğitim ihtiyaçlarını belirlemek için.

Mühendisler ve Teknik Uzmanlar

Mevcut yöntemleri değerlendirmek, yeni metotlar geliştirmek ve süreçleri optimize etmek için.

Tedarik Zinciri ve Lojistik Uzmanları

Tedarik zinciri ve lojistik süreçlerini optimize etmek ve iş süreçlerinde israfı azaltmak için iş etüdü eğitimi ile süreç analizi becerilerini geliştirebilirler.

Yalın Üretim Uzmanları ve Süreç İyileştirme Uzmanları

Sürekli iyileştirme projelerinde etkin rol almak ve metodolojik bilgi birikimini artırmak için.

İş Güvenliği Uzmanları

İş güvenliği standartlarını yükseltmek ve ergonomik çalışma koşulları sağlamak için.

Genel Bilgiler

Eğitim Süresi

2 gün

Sertifikalandırma

Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.