Satış ve Operasyon Planlama (S&OP), Talep Planlama ve Tahminleme

Satış ve Operasyon Planlama (S&OP), müşteri odaklı pazarlama planları ile tedarik zinciri eşzamanlılığının sağlanması; entegre finansal ve operasyonel stratejik planlamalarla şirketlerin üretkenlik ve kar bakımından en üst düzeye çıkmasını sağlayan temel bir süreçtir.

Bu planlama süreci sayesinde stokların, arzın, dağıtımın ve tedarik planlarının gerçek ve tahmini talep seviyeleri ile mümkün olduğunca uyumlu hale getirilmesi, tüm siparişlerin zamanında ve eksiksiz olarak mümkün olan en düşük maliyette karşılanması, fonksiyonlar arası uyum ve çevikliğin sağlanması kaçınılmaz bir sonuçtur.

S&OP ( Satış ve Operasyonel Planlama – Sales And Operational Planning ) Çözümünün Sağladığı Faydalar Nelerdir?

 • Stok, kaynak kullanımı ve müşteri servisini en etkin biçimde yöneten ve karlılığı arttıran optimal planlar üretir.
 • Darboğazları belirleme ve gidermeye yardımcı olur.
 • Esnek ve değişime adapte olabilen bir plan yönetimidir.
 • Satış tahminleri, gerçekleştirilen müşteri siparişleri, arz kısıtları ve yönetim hedefleri arasındaki tutarsızlıkları yönetir.
 • Departmanlar arası iletişimi kurumsallaştırır.
 • Pazar dinamiklerine ve müşteri beklentilerindeki dalgalanmalara göre değişen talebi karşılayacak en uygun planın ortaya çıkarılmasına imkan verir.

Bu Eğitim Sonunda Katılımcılar

 • Geçmiş satış verileri ile satış tahminleri, zaman bazlı envanter ve üretim kapasiteleri konularında farklı bir bakış açısı kazanacaklar,
 • Satış tahminlemenin üretim planlama ve stok durumlarına etkisini yorumlayabilecekler,
 • Üretimin finansla ilişkisi, satış tahminleri üzerine verilen kararların finansa etkileri konusunda farkındalık sahibi olacaklar.

Eğitim İçeriği

 • S&OP Tanımı ve Etkileri
 • S&OP’nin Kurumsal Süreçlerdeki Yeri
 • S&OP Süreçleri ve Amaçları
 • Firmada S&OP’nin Rölü ve ERP ile Uyumu
 • S&OP’nin Firmaya Entegrasyonu
 • S&OP Sürecinin Aşamaları ve Uygulanması
 • Süreçte İhtiyaç Olan Bilgilerin Tanıtılması
 • Matematiksel Modelleme ve Optimizasyon Metotları (Uygulama)

Katılımcı Profili:   Üst Düzey Yöneticiler, Tedarik Zinciri Yöneticileri ve Planlamacıları, Yöneticileri ve Çalışanları, Satış Yöneticileri ve Planlamacılar, Talep Yöneticileri ve Planlamacılar, Üretim Yöneticileri ve Planlamacılar, Ar-Ge, Ür-Ge Yöneticileri Lojistik Yöneticileri ve Planlamacılar, Finans Yöneticileri ve Planlamacılar, Bütçe Planlamacılar
Satın Alma Yöneticileri ve Planlamacıları, Pazarlama Yöneticileri, İnsan Kaynakları Yöneticileri, İş Geliştirme ve Süreç Geliştirme Çalışanları

Eğitim Süresi :2 gün

Sertifikalandırma :Eğitim sonrasında  yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 70 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise “Katılım Sertifikası” verilecektir.