Risk Yönetimi Eğitimi

“Örgütsel hedeflere ulaşılmasını olumlu ya da olumsuz etkileyen içsel ve dışsal faktörler” şeklinde tanımlanabilen risklerin yönetilebilirliği günümüzde işletmeler için hayati önem taşımaktadır. Bu eğitim risklerin sistematik bir yapıda ele alınması, analizi ve yönetilmesi konularında yönetici personelin bilgilendirilmesini amaçlamaktadır.

Eğitim İçeriği

  • Risklerin Tanımlanması
  • Risklerin analizi
  • Risklerin Belirlenmesi,
  • Risklerin Değerlendirilmesi ve Önceliklendirilmesi
  • Risk Kontrol Faaliyetleri

Eğitim Süresi : 1 gün

Sertifikalandırma : Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 70 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise “Katılım Sertifikası” verilecektir.