QFD Eğitimi - Kalite Fonksiyon Yayılımı

Kalite Fonksiyon Yayılımı – QFD (Quality Function Deploytment) bir ürün yada prosesin geliştirme sürecinde, ekiplerin gereklilikler üzerinde doğru odaklanabilmelerini sağlayan bir yönetim aracıdır.İlk olarak Japon Yoji Akao tarafından 1966’da bulunmasına rağmen uygulanması Mitsubishi fabrikasında 1972’de gerçekleşmiştir. Daha sonra Toyota ve tedarikçileri ile başlayarak önce Japonya ve sonra tüm dünyaya yayılmıştır. 

QFD Akao tarafından aşağıdaki amaçlar için ortaya konulmuştur.

  • Müşteri taleplerini işletmenin kalite karakteristiklerine dönüştürülmesini sağlamak
  • Bir ürün üzerindeki farklı fonksiyonlar arasında ilişkiler kurmak
  • Ürün yada proses üzerinde yapılacak geliştirmeleri önceliklendirmek
  • Hedefleri belirlemek
  • Diğer rakip ürünlerle karşılaştırma olanağı sağlamak
  • Maliyet azaltma alanlarını belirleyebilmek

QFD Eğitimi‘nin amacı; katılımcılara ürün tasarımının müşteri gereksinimleri ve kuruluşun yetenekleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi için gerekli kabiliyetin kazandırılması olacaktır.

QFD Eğitimi İçeriği

BU EĞİTİME KİMLER KATILMALI?

Ürün Geliştirme Uzmanları ve Mühendisler

Yeni ürünler veya hizmetler geliştiren kişiler, QFD eğitimi ile müşteri gereksinimlerini anlamayı ve bunları ürün özelliklerine dönüştürmeyi öğrenebilirler.

Araştırma ve Geliştirme Uzmanları

Ar-Ge projelerinde çalışan ve müşteri odaklı ürün geliştirmeyi hedefleyen kişiler, QFD eğitimi alarak müşteri beklentilerini ürün geliştirme sürecine dahil edebilirler.

Proje Yöneticileri ve Süpervizörler

Proje yönetimi ve operasyonlardan sorumlu olan yöneticiler, QFD eğitimi ile müşteri odaklı süreçler oluşturabilir ve müşteri gereksinimlerinin projelerde nasıl ele alınacağını öğrenebilirler.

Kalite Kontrol ve Kalite Güvence Uzmanları

Ürün veya hizmet kalitesini artırmak için çalışan kişiler, QFD eğitimi ile müşteri memnuniyetini sağlamak için kalite odaklı süreçler geliştirebilirler.

Pazarlama ve Satış Uzmanları

Müşteri ihtiyaçlarını analiz etmek ve pazarlama stratejilerini geliştirmek için çalışan kişiler, QFD eğitimi alarak müşteri odaklı ürün özelliklerini belirleyebilirler.

Üst Düzey Yöneticiler ve Stratejik Planlamacılar

Şirket stratejisini ve ürün geliştirme politikalarını belirlemek için çalışan liderler, QFD eğitimi ile müşteri odaklı kalite stratejileri geliştirebilirler.

Genel Bilgiler

Eğitim Süresi

1 gün

Sertifikalandırma

Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.