Proje Başvurusu

GEMBA Akademi, Ulusal/Uluslararası hibelerden yararlanabilmeniz için yapacağınız proje başvurularınızda uzman ve deneyimli personeli ile danışmanlık desteği vermektedir. Bu desteğin kapsamı;

1. Projenin Başlamasına Yönelik İzin ve Onaylar,

2. Proje Paydaşlarının Belirlenmesi,

3. Kapsamın Planlanması,

4. Zaman Planlanması,

5. Maliyetlerin Planlanması,

6. İnsan Kaynaklarının Planlanması,

7. İletişimin Planlanması,

8. Risk Yönetiminin Planlanması,

9. Satınalma/Tedariklerin Planlanması,

10. Proje Yönetim Planının Oluşturulmasıdır.

Proje Uygulama

GEMBA Akademi, desteklenmeye değer bulunan projelerinizin mevzuata uygun biçimde yürütülebilmesi bakımından uzman ve deneyimli personeli ile “Proje Uygulama Danışmanlığı Hizmeti” vermektedir.

1. Proje Ekibinin Oluşturulması/Geliştirilmesi/Yönetilmesi

2. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

3. Satınalma/Tedarik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

4. Projenin Uygulamasının Yönetilmesi