Organizasyon Tasarımı ve Norm Kadro Tamamlama

Zamanımızın büyük bir çoğunluğunu geçirdiğimiz iş yerlerimizde üzerinden kalkamadığımız strese maruz kalıyorsak, çalışma hayatımıza olduğu kadar özel hayatımıza ve dolayısıyla sağlığımıza da olumsuz etkisi kaçınılmaz olur. Bu eğitimimizle bilgi vermenin yanı sıra strese karşı davranış geliştirme becerisi edinip, uygulamaya geçirme becerisi kazandırılmaktadır. Hayatımız da kaçınılmaz olan stresi kontrol altına alıp, baş edebilme yolları geliştirdikçe kişisel mutluluğumuz ve motivasyonumuz ile birlikte başarımız da hızla artışa geçecektir.

Stres ve çatışma içerisinde olduğunuzu hissetmemek ve stres ve çatışmanın doğurabileceği sorunlara zamanında önlem almamak, sonrasında negatif sonuçlar doğurabilir. Çatışma ve Stres Yönetimi Eğitimi ile size, stres ve çatışmaların nasıl ortaya çıkabileceği, çıkış unsurları ve bu çatışma ve stresin nasıl yönetilebileceği hususunda bilgilendirilmesi ve yeni bir bakış edinilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca birim içi ve birimler arası çatışmaların ortadan kaldırılabilmesi için örgütsel davranışın nasıl yönlendirileceği ve yönetileceği nitelikleri kazandırılacaktır.

Çatışma ve Stres Yönetimi Eğitimi İçeriği

 • Çatışma ve Stres Kavramları
 • Stres Faktörlerinin Belirlenmesi
 • Stresin Çalışma Ortamına Etkileri
 • Stresin Beyin Kimyasına Etkileri
 • Kişisel Stresle Başa Çıkma Stratejileri
 • Gevşeme Egzersizleri
 • Zaman Yönetimi ile Stresi Azaltmak
 • Etkin İletişim
 • Baskının Pozitif Etkisinden Faydalanmak

Çatışma ve Stres Yönetimi Eğitimi ‘nin Amacı

Çatışma ve Stres Yönetimi Eğitimi ‘nin genel olarak amacı; kişiler toplum ve çalıştıkları kurumlarda karşılıklı olarak iletişime oldukça ihtiyaç duyarlar. İnsanlar arasında iletişim gerçekleştirirken çeşitli etkenlerden dolayı çatışma ve stres altında olabilirler. Eğitimle birlikte çatışma ve stres kaynakları etkenlerinin farkında varıp; uyum sağlamayı, stresinizi kontrol altında tutmayı ve bununla birlikte müzakere yetimizle stresi nasıl avantaja çevirebileceğimiz hususunda yetkinlikler kazandırmayı hedeflemektedir.

 • Toplumsal, kişisel ve örgütsel çevreyle daha iyi bir şekilde iletişim yeteneği kazandırmak.
 • Çatışma ve Stres Yönetimi ile kişinin bu konudaki yeteneklerini ön plana çıkararak, avantajlı konuma geçmesini sağlamak.
 • Özgüveni arttırmayı sağlamak.
 • Zaman yönetimi ile stresi ve çatışmayı engellemek.
 • Etkili iletişim teknikleri kazandırmak.

Eğitim Süresi: 1 Gün (8 saat)

Çatışma ve Stres Yönetimi Eğitimi ile benzer diğer eğitimlerimize göz atabilirsiniz.

Etkili İletişim Teknikleri

Zaman Yönetimi Eğitimi