Organizasyon Geliştirme ve Performans Arttırma Planlaması (OD/PIP)

Organizasyon Geliştirme (Organization Development – OD-) alanında yetkin bir kurum yaratmayı amaçlayan felsefedir. Her süreç girdi ve çıktılardan oluşur. Aynı şekilde bir kurum için girdiler kaynaklar, çıktılar ise bu kaynakların kullanımı ile ortaya çıkan değerlerdir. Bir şirketin iyi yönetiliyor olması kaynak kullanımının verimliliğiyle ilgilidir. Büyük savaşlar ve sonrasında yaşanan kaynak sıkıntıları ülkeleri ve dolayısıyla şirketleri Organizasyon Geliştirme konusunda zorlamıştır.

Performans Arttırma Planlaması (Performance Imrovement Plan -PIP-) ise, bu amacı gerçekleştirme yöntemlerinden biridir. 

Management_PNG

OD/PIP danışmanlığında amaç; şirket yönetiminin stratejik odaklı yöntemler geliştirmesine destek olmaktır. OD /PIP danışmanlığında uygulama aşağıdaki gibi gerçekleşir.

  • Şirket misyonu belirlenir veya gözden geçirilir.
  • Uzun yada kısa vadeli hedef durum belirlenir
  • Önemli performans göstergeleri için bugün ve gelecek arasında ilişki kurulur
  • Engeller ve destekler ortaya konur
  • Kuvvet alan analizi yapılır
  • Faaliyet planları oluşturulur.
  • Gelişmeler için denetim planı oluşturulur.