Operasyonel Mükemmellik – OpEx


Operasyonel Mükemmellik ; sürdürülebilir başarılara ulaşmak için iş gücünü, süreçleri ve teknolojiyi etkili bir şekilde kullanma kabiliyetine sahip, her düzeyde liderliği sağlayan, karar verme mekanizmalarını güçlendiren kapsayıcı bir yönetim sistemidir.

İşletmelerde sıklıkla telafuz edilen “İyileştirme” kelimesi farklı insanlarda farklı anlamlara gelir. Doğal olarak kendi faaliyetlerimize göre bu kavramı anlamlandırırız. Dolayısıyla bir işletmede “iyileştirme” deyince üretim maliyetlerinin düşürülmesi, stokların azaltılması, personel sirkülasyonunun azaltılması, müşteri memnuniyetinin arttırılması gibi birçok farklı anlam ortaya çıkar.

Her bir süreç için hedefler belirleyerek operasyonel başarının sağlanması tabiki de mümkündür. Ancak bu yönetim şeklinin eksik tarafı, tüm süreçlerin birbirine olan etkisini göz ardı ediyor olmasıdır. Süreçlerin ana etkilerinin yanında etkileşimlerinin de yönetilebilmesi, görsel yönetim, liderlik, etkin iletişim gibi bir takım kabiliyetlere sahip olmayı gerektirir.

Yalın Yönetim Sistemleri A noktasından B noktasına en kısa ve en kolay yoldan ulaşılmasını amaçlar. Bunun için katma değersiz tüm adımlar israf avcılığı ile azaltılır yada yok edilir. Süreç akışları en yalın haliyle görselleştirilerek herhangi birinin kolayca anlayabileceği hale getirilir. En ideal haliyle yoldan çevirdiğimiz bir insan kısa sürede akışı çözer ve prosesin bir parçası olmayı öğrenir.

Sürekli akış kolayca izlenebilir hale gelirse bu akışı aksatan, aksatma potansiyeli olan durumlarda yine kolayca farkedilir duruma gelir. Sonrasında akışta herhangi bir aksaklık durumunda  sorulacak soru şu olmalıdır. “Bu durumda yapılacak standart iş nedir?” Otonom yönetim sistemleri işte bu sorunun cevabını bilmekle başlar.

Peki bu seviyeye ve ötesine nasıl gideceğiz? Operasyonel Mükemmellik yolculuğunda işletmeler kendi yapılarına uygun bir yol haritasına ihtiyaç duyar. Hedefe ulaşan yol boyunca kat edilen aşamalar bir şekilde tanımlanmalı, ölçülmeli ve tüm çalışanlar tarafından bilinmelidir.

Bizler birlikte çalıştığımız işletmelerde bu yolculuğu 8 aşamada tanımlıyoruz:

 1. Aşama – Standartlaşmanın sağlanması (İş akışının görsel hale gelmesi): İlgili tüm departmanların en az 1’er temsilcisi ile yapılacak saha toplantıları bu aşamanın en önemli kısmını oluşturur. Toplantılar vardiyalık yada günlük çıktılar üzerinden gerçekleştirilir. Bu aşamada ulaşılması beklenen durum iş akışının görsel hale ulaşması olacaktır;
  • Yerine Kalite (BIQ) toplantıları
  • Görsel Yönetim Standardı,
  • İnsan Gelişimi,
  • Otonom Bakım,
  • 5S,
  • İş Güvenliği,
  • Problem Çözme Teknikleri
 1. Aşama – Sistematik Yaklaşım (Kesintilerin görülebilir olması): Seviyenin tamamlandığından emin olunduktan sonra – ki bunun için süreç denetlemeleri yapılır- 2. Seviyeye geçiş yapılır. Bu aşamada saha çalışanlarının problem çözme, liderlik becerileri geliştirilerek otonom yönetim temelleri oluşturulur. Ulaşılması hedeflenen durum süreçlerdeki kesintilerin ve sapmaların hızlıca farkedilebilir hale gelmesi olacaktır.
  • Profesyonel Bakım
  • Standart İş
  • Yalın Liderlik
  • BIQ Yayılımı
  • Pareto – PDCA (PUKÖ) Uygulamaları
 1. Aşama – Sürekli İyileştirme: Saha çalışanlarının yetkinliklerinin yeterli seviyeye gelmesi ile artık mevcut durum kabiliyetleri ölçülebilir. Süreçlerdeki kesinti ve sapmalara çalışanların destek beklemeksizin müdahale edebileceği standartlar oluşturulur. Aşamada hedeflerle gerçekleşenler arasındaki farklar (özellikle maliyet bazlı) dikkate alınarak yapılacak sistematik iyileştirmelerin altyapısı oluşturulur.
  • PB – OB Geçişleri
  • PDCA Toplantıları
  • Kobetsu Kaizen
  • Hızlı Kaizen
  • Kaizen Komitesi
  • SMED
  • Öneri Sistemi
 1. Aşama – Hatasız Üretim: Proses kabiliyetleri ve işletme seviyesi ölçülür. Maliyet bazlı süreç iyileştirmeleri istatistiksel metotlarda kullanılarak gerçekleştirilir.
  • 6 Sigma Yeşil Kuşak
  • 6 Sigma Sarı Kuşak
  • İstatistiksel Proses Kontrol (Six Pack)
  • Değer Akış Haritalama (VSM)
  • En İyi Uygulama Sistemi
  • Poka Yoke – QA (Kalite Güvence) Matrisi
 1. Aşama – Tam Zamanında Üretim: Operasyonel Mükemmellik sürecinin bu aşamasında yönetim operasyonu sürdürmek için harcadığı zamanı artık operasyonu büyütmek için kullanma fırsatı bulur.
  • Kanban
  • Milkrun Uygulamaları
  • Spagetti Diyagramları
  • İş Etüdü – Ergonomi
  • SMED Yaygınlaştırma
  • Hat Dengeleme
  • Poka-Yoke / Error Proof Uygulamaları
 1. Aşama – Stratejiler Oluşturma: İsraf avcılığı tüm çalışanların uzmanlık alanı haline gelir ve yönetim, işletme stratejilerini bu kabiliyetin gücüyle belirler.Bu aşamada Layout Optimizasyonları söz konusudur.
  • SWOT
  • Risk Yönetimi
  • Değişiklik Yönetimi
  • TRIZ-ARIZ Uygulamaları
 1. Aşama- Uzmanlaşma: 6 Sigma uygulamaları tüm çalışanlara yaygınlaşır. Proses parametreleri istatistik uygulamalarla oluşturulacak modellere göre tespit edilir.
  • 6 Sigma Kara Kuşak
  • 6 Sigma Yeşil Kuşak Yaygınlaştırma
  • 6 Sigma Sarı Kuşak Yaygınlaştırma
  • MSA
  • İş Modellemeleri
  • DOE
 1. Aşama- Öngörü Seviyesine Ulaşma; Yüksek kabiliyetli prosesler dizayn edilir. İnovatif yaklaşımlar işletme kültürü haline gelir. Bu aşamada işletmeler orta ve uzun vadeli planlarını yapabilecek öngörülere sahip olur.
  • 6 Sigma Tasarımı
  • Optimizasyon
  • 5 Yıllık Planlar