OKR (Objectives & Key Results) Eğitimi

Objectives (Hedef): Bu işi nereye yönlendirmeliyim? Amacım ne?

Key Results (Anahtar Sonuçlar): Hedefe ulaşmak için hangi temel metriklere ihtiyacım var? Hedefime ulaşıp ulaşmadığımı nasıl anlarım?

OKR; Hedefler ve hedeflere ilişkin anahtar göstergeleri, aynı bağlam içerisinde sunan, stratejik bir planlamayı veya çerçeveyi ifade eder. Şirketlerin, hedeflerini uyumlu hale getirmesine, önceliklerini belirlemesine ve hedeflerine ulaşma yönündeki ilerlemeyi izlemesine yardımcı olabilecek güçlü bir hedef belirleme çerçevesidir.

OKR’ ı uygulamanın zorlukları olsa da, daha iyi uyum ve odaklanma, artan motivasyon ve katılım, daha iyi karar alma ve gelişmiş işbirliği gibi faydalar sağlamaktadır.

Çalışanlar ve yöneticilerin bir araya gelip, hedeflerini tanımlamaları ve bunun için izlenebilecek yolları keşfetmeleri ile bir yol haritası çizilmesi amacını taşıyan süreçtir. Kuruluşta yer alan herkes için ortak bir çerçeve belirlenir. Bu sayede herkesin ortak bir hedefe yönelik uyumluluğu ve bağlılığı sağlanır.

OKR VE KPI arasındaki ilişki;

KPI’ lar, proje ve hedef doğrultusunda, hedefi ölçülebilir hale dönüştüren sürekli ölçüm göstergelerini ifade eder. OKR’ lar ise, stratejik hedeflere yönelik planlamanın yapıldığı bir yol haritasıdır.

OKR ve KPI’ lar birbirlerini tamamlayan parçaların bütünüdür.

Eğitim İçeriği

 • OKR Nedir? Ne değildir?
 • KR Nedir?
 • OKR ve KPI arasındaki fark
 • OKR’ ın avantajları
 • Şirket Hedefleri
 • Şirket KR’ ları
 • Organizasyonel Yaklaşım
 • OKR Gelişimi
 • Şirket OKR ve KPI Karşılaştırması
 • Grup Çalışması (Departman OKR belirleme)
 • Grup Çalışması (Şirket OKR Belirleme)
 • OKR Takibi ve Yöntemi
 • Ödül ve Takdir
 • OKR ile performans Yönetimi
 • OKR’ ın şirkete sağlayacağı faydalar nelerdir?

Eğitim Süresi:

 1 Gün ( 8 saat)