OHSAS 18001 – İç Denetçi Eğitimi

Bir OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimi, sübjektif görüşten çok objektif kanıta dayalı tarafsız değerlendirmeye dayalı gerçek bilgileri toplamanın bir yöntemidir. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı’na göre kurulmuş bir sistemin iç denetimlerinin (1.taraf denetim) gerçekleştirilmesinde görev alacak denetçilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır

OHSAS 18001 :2007 İç Denetçi Eğitim İçeriği

 • OHSAS 18001:2007 standart maddelerin açıklanması ve yorumlanması
 • OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi tetkiki
 • Tetkik türleri ve şekilleri
 • Tetkik aşamaları ve kapsamı
 • Tetkik sırasında göz önünde tutulacak hususlar
 • Tetkikçi özellikleri
 • Sorumluluk faaliyetleri
 • Tetkik soru listesinin hazırlanması ve değerlendirilmesi
 • Tetkik planı ve raporlanması
 • Uygunsuzluk ve düzeltici önleyici faaliyetler raporu
 • OHSAS denetimlerinde davranışsal faktörler
 • Ön denetim faaliyetleri
 • Düzeltici faaliyetler, takip e yönetim gözden geçirme prosesleri
 • Etkin uygulama amacı ile soru listesi veya iş akışı gibi tekniklerin kullanılması
 • Etkin bir denetim için dikkat edilmesi gereken noktalar
 • Denetim sırasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları

Katılımcı Profili : OHSAS 18001:2007 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında iç ve dış kalite tetkiklerinde görev alacak ve tetkike tabii tutulacak personel.

Eğitim Süresi : 2 gün

Sertifikalandırma : Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 70 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise “Katılım Sertifikası” verilecektir.