MTM Eğitimi

MTM Nedir?

MTM eğitimi, iş süreçlerini etkin bir şekilde yönetmek, işçilik sürelerini belirleyerek standartlaştırmak ve iş verimliliğini artırmak için önemli bir araçtır. MTM yöntemleri, farklı ihtiyaçlara göre tasarlanmış olup, MTM Base, MTM-1, MTM-2 ve MTM-UAS gibi çeşitli versiyonları mevcuttur.

MTM eğitiminin temel hedefi katılımcıların MTM tekniklerini etkin bir şekilde uygulayabilecek düzeye gelmeleridir. Bu eğitim, katılımcıların iş süreçlerini ölçme, analiz etme ve standartlaştırma becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Eğitim sürecinde, katılımcılar MTM Base, MTM-1, MTM-2 ve MTM-UAS gibi farklı MTM versiyonlarını öğrenir ve bu yöntemleri gerçek iş uygulamalarında kullanmayı öğrenirler.

Katılımcılar, işçilik sürelerini doğru bir şekilde ölçme ve standartlaştırma, iş hareketlerini analiz etme ve verimliliği artırma konusunda beceriler kazanırlar.

Aynı zamanda, katılımcılar montaj işlerinin ve diğer karmaşık iş süreçlerinin ölçümü için gereken yöntemleri de öğrenirler. Eğitim süreci, pratik egzersizler, örnek vakalar ve gerçek iş uygulamaları ile desteklenir, böylece katılımcılar teorik bilgileri pratik becerilere dönüştürebilirler.

MTM Base

MTM Base, temel MTM yöntemlerinin temelini oluşturur. Bu

 yöntem, iş süreçlerini ölçmek ve standartlaştırmak için kullanılan temel MTM tekniklerini içerir. MTM Base eğitimi, işçilik sürelerini ölçme, iş hareketlerini analiz etme ve iş verimliliğini artırma konusunda genel bir bakış sağlar. Bu eğitim, işçilik sürelerinin belirlenmesi ve işçilik maliyetlerinin hesaplanması için temel bilgileri sunar;

MTM Temel Kavramları ve Prensipleri:

 • MTM’nin tanımı ve önemi
 • İşçilik sürelerinin belirlenmesinin ve standartlaştırılmasının nedenleri
 • MTM’nin tarihsel gelişimi ve farklı versiyonları

Yalın, Ergonomi, Verimlilik:

 • İşçilik sürelerini belirlerken ergonomik faktörlerin önemi
 • İş hareketlerinin optimize edilmesi ve ergonomiye uygunluğun sağlanması
 • İşçilik sürelerinin düşürülmesi ile iş verimliliğinin artırılması

MTM-1

MTM’in temelini oluşturan MTM-1, özellikle tek hareketli ve tekrarlı işlerin ölçümü için tasarlanmış ilk versiyondur. Bu yöntem, işçilik sürelerini belirlerken gözlem ve zamanlama yöntemlerine dayanır. MTM-1 eğitimi, işçilik sürelerini hızlı ve doğru bir şekilde ölçme becerilerini geliştirir. Ayrıca, iş hareketlerini analiz etme ve verimliliği artırma konusunda pratik bilgiler sunar.

MTM Temelleri ve Giriş:

 • MTM’nin tanımı, önemi ve faydaları
 • MTM-1 Base’in amacı ve kapsamı
 • MTM-1 Base’in iş süreçlerinde nasıl kullanılabileceği

Hareket Türleri ve Kodları:

 • Temel hareket türleri
 • Hareket kodlarının anlamı ve kullanımı
 • Hareket analizi yaparken dikkat edilmesi gereken faktörler

Hareket Analizi ve Ölçümü:

 • Hareket analizi yapmanın adımları ve süreci
 • Hareketlerin doğru ve ayrıntılı bir şekilde gözlemlenmesi
 • Hareketlerin video analizi ile ölçümü

Hareket Sürelerinin Hesaplanması:

 • Hareketlerin sürelerinin hesaplanması ve toplam işçilik süresinin belirlenmesi
 • Hareket sürelerinin doğru bir şekilde tahmin edilmesi için yöntemler
 • Hareket analizi sırasında dikkat edilmesi gereken detaylar

Standart Süreler ve Veritabanları:

 • Hareket kodlarına bağlı olarak standart sürelerin belirlenmesi
 • MTM veritabanlarının kullanımı ve nasıl güncelleneceği

Örnek Uygulamalar ve Egzersizler:

 • Gerçek iş süreçlerinin MTM-1 ile analizi
 • Hareket analizi ve süre hesaplama egzersizleri
 • Grup çalışmaları ve tartışmalar

MTM-2

MTM-2, daha karmaşık ve birleşik işlerin ölçümü için tasarlanmış bir MTM versiyonudur. Bu yöntem, birden fazla hareketin birleştirilerek ölçüldüğü işlerde kullanılır. MTM-2 eğitimi, daha karmaşık iş süreçlerini anlama ve analiz etme yetenekleri kazandırır. İşçilik sürelerinin yanı sıra iş hareketleri ve ergonomi faktörlerini de dikkate alarak iş verimliliğini artırmak için kapsamlı bir yaklaşım sunar.

MTM-1 Gözden Geçirme:

 • MTM-1 temel kavramlarının gözden geçirilmesi
 • MTM-1 hareket analizi ve süre hesaplama yöntemleri

MTM-2 Temelleri ve Giriş:

 • MTM-2 eğitiminin amacı ve kapsamı
 • MTM-2’nin MTM-1’e göre daha temel farkları
 • MTM-2’nin iş süreçlerine nasıl uygulanacağı

Karmaşık Hareketler ve Sürelerin Hesaplanması:

 • Karmaşık iş hareketlerinin analizi ve kodlaması
 • Hareket sürelerinin detaylı hesaplamalarla belirlenmesi
 • İş hareketlerinin optimizasyonu ve mükemmelleştirilmesi

Çevre Faktörleri ve Ergonomi:

 • Çevresel faktörlerin işçilik sürelerine etkisi
 • Ergonomik faktörlerin işçilik sürelerine dahil edilmesi
 • İşçi performansı ve konforunu artırmak için tasarım önerileri

MTM-2 Veritabanları ve Teknoloji:

 • MTM-2 için özelleştirilmiş veritabanları ve kaynaklar
 • Teknoloji ve dijital araçların MTM-2 uygulamalarında kullanımı

Karmaşık Üretim Süreçleri ve Analiz:

 • Çeşitli endüstrilerde karmaşık üretim süreçlerinin MTM-2 ile analizi
 • Örnek uygulamalar ve endüstri spesifik senaryolar

Örnek Uygulamalar ve Proje Çalışmaları:

 • Gerçek dünya iş süreçlerinin MTM-2 ile analizi ve iyileştirmesi
 • Proje çalışmaları ve grup projeleri ile derinlemesine uygulama

MTM-UAS

MTM-UAS (Universal Analysis System), Metod Zamanlarının Ölçümü’nün (MTM) modern ve kapsamlı bir versiyonudur. İş süreçlerini daha geniş bir perspektiften analiz etmeyi hedefler. Bu eğitim, katılımcıları MTM-UAS metodolojisi ile tanıştırarak işçilik sürelerini daha detaylı ve doğru bir şekilde belirlemeye yönlendirir. İşte MTM-UAS eğitimi içeriğine dair bir genel bakış:

MTM-UAS Temelleri ve Giriş:

 • MTM-UAS eğitiminin amacı ve kapsamı
 • MTM-UAS’ın MTM-1 ve MTM-2’ye göre farklılıkları
 • MTM-UAS’ın iş süreçlerine entegrasyonu ve kullanım alanları

Hareket Türleri ve Kodlaması:

 • MTM-UAS’ın genişlemiş hareket türleri (Place, Get, Handle Tool, Visual Control vb.)
 • Hareket kodlarının anlamı ve kullanımı

Hareket Analizi ve Süre Hesaplaması:

 • İşçilik sürelerini doğru bir şekilde analiz etme ve hesaplama adımları
 • Hareket analizi yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar

Veritabanları ve Teknoloji:

 • MTM-UAS için kullanılabilir veritabanları ve kaynaklar
 • Dijital araçların MTM-UAS analizlerinde kullanımı

Çevresel ve Ergonomik Faktörler:

 • İşçilik sürelerini etkileyen çevresel faktörlerin analizi
 • Ergonomi ve işçi performansının MTM-UAS analizlerine entegrasyonu

Karmaşık İş Süreçleri ve Senaryolar:

 • Çeşitli endüstrilerde karmaşık iş süreçlerinin MTM-UAS ile analizi
 • Örnek uygulamalar ve senaryolar

MTM-UAS Verilerinin Analizi ve Raporlama:

 • MTM-UAS analizlerinden elde edilen verilerin analizi ve yorumlanması
 • Analiz sonuçlarının raporlanması ve iş kararlarına dönüştürülmesi

Örnek Proje Çalışmaları ve Senaryolar:

 • Karmaşık iş süreçlerinin gerçek dünya senaryolarında MTM-UAS analizi ve iyileştirmesi
 • Proje çalışmaları ve grup projeleri ile uygulama

MTM-UAS eğitimi, katılımcılara daha geniş bir perspektiften işçilik sürelerini analiz etme yetenekleri kazandırarak, iş süreçlerini daha verimli ve rekabetçi hale getirmelerine yardımcı olur. Eğitim sonunda katılımcılar, MTM-UAS metodolojisinin temel prensiplerini anlayarak işçilik sürelerini daha etkili bir şekilde yönetebilirler.

MTM eğitimi, işçilik sürelerinin doğru ve adil bir şekilde belirlenmesine, iş süreçlerinin standartlaştırılmasına ve iş verimliliğinin arttırılmasına önemli katkılar sağlar. Her bir MTM versiyonu, farklı iş türleri ve gereksinimler için özel olarak tasarlanmıştır ve doğru eğitimle bu yöntemlerin etkin bir şekilde uygulanması mümkün olur. Eğitimde, katılımcılar işçilik sürelerini doğru bir şekilde belirleme, verimli iş hareketleri geliştirme ve iş süreçlerini optimize etme konusunda önemli bilgi ve becerileri kazanarak iş verimliliğini artırabilirler.

Eğitim Süreleri
 • MTM Base & MTM-1: 40 saat
 • MTM-2: 40 saat
 • MTM-UAS: 40 Saat
 • MTM-MEK: 40 saat

Katılımcı Profili: Proses / Metot bölümü çalışanları, İşçilik maliyetlendirme konusunda çalışan departman yöneticileri

Sertifikalandırma: Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.