MSA – Ölçüm Sistem Analizi

Üretimde kullanılmak üzere planlanmış olan ölçüm sistemlerinin analiz edilerek, kullanım onaylarının verilmesi ile ilgili yöntemleri açıklar.

Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir:

 • İstatistikmsa
 • Proses / Proses Kontrol
 • İstatistiksel Proses Kontrol
 • İstatistiksel Yeterlilik
 • Ölçüm Sistemi / Ölçüm Sistemi Analizi
 • Kararlılık
 • Sapma
 • Tekrarlanabilirlik
 • Yinelenebilirlik
 • Doğrusallık
 • Sistem (Parça/Operatör) Değişkenlikleri
 • Ölçüm Sistemi Yeterliliği