Lojistik ve Dağıtım Planlama

Lojistik Nedir?

Lojistik,kaynak olarak insan,ürün ve hizmetin olduğu yerde ihtiyaç duyulanın istenen zamanda karşılanması aşamasında bir araç olarak açıklanabilir.

Lojistik Yönetimi

Lojistik yönetimi, kaynaktan tüketiciye doğru tüketicinin istekleri karşılanmak esas amacıyla gerçekleşen akışta; mal, hizmet ile ilgili bilgilerin istenen şekilde planlanması,uygulanması ve kontrolünden oluşan süreci kapsar.

Bu süreçte, ilgili verilere ayrıntılı olarak ve olabildiğince hızlı erişim sağlanması önem verilen bir adımdır. Gerekli bilgiler müşteri istekleriyle eş zamanlı olarak izlenirse hem işler kontrol aşamasında tutulmuş hem de olası bir hata durumunda müşteriye hızlı olarak bilgi verilmiş olur.

Lojistiğin İlkeleri

Lojistik ilkeleri gerçekleşen faaliyetlerin planlanmasında ve uygulanmasında sektörler için yol gösterici olmaktadır.

 • Standartlık

Sistemlerde kullanılan hizmetlerin standartlık ilkesine uyması önem verilmesi gereken bir noktadır. Yapılan uygulamalarda her yerde kullanılan yani evrensel olan standartlara uymak esas alınmalıdır.

 • Ekonomiklik

Oluşan ihtiyaçların karşılanması sürecinde kaynakları kontrol ettiğimizde bunların yetersiz olması durumuyla karşı karşıya kalıyorsak, kaynak temin etmede en az maliyetli olması için ekonomiklik ilkesini göz ardı etmemek gerekmektedir.

 • Yeterlilik

Kaynakların beklenen seviyede olması için bazı kurallar oluşturulmalıdır. Bu kuralları yeterlilik seviyesini oluşturur. Yani fazla ve az olmasından ziyade yeterli miktarda ihtiyaçların karşılanması beklenir.

 • Yalınlık

Lojistikte planlama ve uygulama aşamasında kompleks oluşumlardan uzak durulmalıdır. Çünkü yalınlık işlerde verimliliği artırır.    

 • İzlenebilirlik

Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi aşamasında bilgi sistemlerinin kullanılması daha kolay uygulamayı sağladığı gibi olası hataların gözlemlenmesinde de işlere zaman açısından pratiklik sağlar.

 • Koordinasyon

Planlama, uygulama işlerini gerçekleştiren kişilerle müşteriler arasında koordinasyon sağlanmalıdır.

 • Planlama

Lojistik faaliyetlerin gerçekleşmesinde prosesin önceden planlanması gerekir. Uygulama gerçekleştiğinde beklenen ile gerçekleşen  farkına bakılıp hataların giderilmesinde fayda sağlama planlamanın görevidir.

Bu eğitimde amaç; katılımcıların kendi bulundukları lojistik sektöründe planlama,uygulama ve kontrol faaliyetlerini gerçekleştirebilmelerinde koordinasyonu sağlamalarına faydalı olabilmektir.

Lojistik ve Dağıtım Planlama İçeriği

  • Lojistik Nedir?
  • Lojistik Yönetimi Nedir?
  • Lojistiğin İlkeleri
  • Lojistikle İlgili Kavramlar
  • Malzeme tedarik yönetimi
  • Ürün dağıtım lojistiği
  • Üretim lojistiği
  • Dış kaynak kullanımı yönetimi
  • Verimlilik analizleri
 • Stok devir hızı
 • Araç ve ürün sevkiyat yönetimi
 • Lojistiğin temel verileri
 • Lojistik etkinlikler
 • Lojistik etkinlikler kapsamında oluşan olaylar
 • İşletme stratejisinin planlanması
 • Müşteri şikayetleri yönetimi 
 • Dağıtım ağının stratejik planı
 • Lojistik akış şeması

Katılımcı Profili : Kanban sisteminin şirket içinde kurulması ve uygulanması adımlarında rol alacak üretim ve ilgili birimlerde çalışan yönetici, mühendis ve teknik elemanlar.

Eğitim Süresi :  1 gün   

Sertifikalandırma :Eğitim sonrasında  yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 70 ve üzeri puan olan katılımcılar “ Gemba Akademi Başarı Sertifikası ” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise “ Katılım Sertifikası ” verilecektir.