Jidoka Eğitimi

Üretimde verimlilik arttırma araçlarından biri olan Jidoka “üretimde kalite” mantığı ile ortaya çıkmış ve teknolojik gelişmelerle şekillenmiştir.
Jidoka uygulaması ilk olarak, 1896 yılında Sakichi Toyoda tarafından iplik makinasında ipliğin kopması durumunda tezgahı durduran basit bir mekanizma tasarımı ile ile kullanılmaya başlandı.

Türkçeye “otonomasyon” olarak çevrilen Jidoka ile; semptomların algılanarak hata ortaya çıkmadan operatörleri uyaran sistemler sayesinde üretim kayıpları önemli seviyelerde azaltılmakta yada ortadan kaldırılmaktadır.

Bu eğitimde amaç; yalın üretim tekniklerinin önemli bir ayağı olan Jidoka uygulamasının, işletmelerde kullanılabilir hale gelmesi için gerekli yetkinliğin kazandırılması olacaktır.

Eğitim İçeriği

  • Yalın Üretim Felsefesi
  • Tam Zamanında Üretim (JIT)
  • Takt Time / Lead TimeJust in Time üretim
  • Hata Analizinde Proaktif ve Reaktif Yaklaşım
  • Jidoka Tanımı ve Temel Prensipleri
  • Jidoka Uygulamaları
  • DEMING Çevrimi
  • Jidoka Uygulaması

Katılımcı Profili : Jidoka ile sıfır hata prensibini işletme içerisinde uygulanması adımlarında rol alacak üretim ve ilgili birimlerde çalışan yönetici, mühendis ve teknik elemanlar.

Eğitim Süresi : 1 gün

Sertifikalandırma :Eğitim sonrasında  yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 70 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise “Katılım Sertifikası” verilecektir.