ISO 50001 – İç Denetçi

Hizmet ve ürün üretimine bağlı olarak enerjinin önemi daha da artmaktadır.Enerji kaynaklarının sonsuz olmadığını düşünürsek ilerde bizleri bazı tehlikeler beklemektedir. Sonsuz olmayan bu enerji kaynaklarının nasıl daha verimli kullanılması gerektiğini söyleyen TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi,beraberinde kurumların kendi kendini denetleyebilmesi için iç denetçilere ihtiyaç duyulmuştur.

Bu eğitimde amaç; ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı’nın kurum içinde yeterliliğini, işletmeye uygunluk derecesini ve işletmenin etkinliğini belirleyecek uygulamaları açıklamak ve tanımlamak; iç denetimlerin uygunluğu ve bu denetimlerin planlanması ve denetimci seçimi gibi konularda temel bilgileri vermek, denetçi adaylarını yeterli kalifikasyona getirmek olacaktır.

ISO 5001 İç Denetçi Eğitimin İçeriği

 • ISO 50000 Enerji Yönetim Sistemi Standartları
 • ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi Tetkiki 
 • Tetkik Türleri ve Şekilleri 
 • Tetkik Aşamaları ve Kapsamı 
 • Tetkik Sırasında Göz önünde Tutulacak Hususlar 
 • Tetkik İçin Gerekli Standartlar 
 • Tetkikçi Özellikleri 
 • Tetkikçi, Baş Tetkikçi ve Tetkik edileni
 • Sorumluluk ve Faaliyetleri 
 • Tetkik Soru Listesinin hazırlanması ve Değerlendirilmesi 
 • Tetkik planı ve Raporlanması 
 • Uygunsuzluk ve Düzeltici Önleyici Faaliyetler Raporu 
 • Liste, Rapor, Plan Örnekleri 
 • Örnek tetkik Uygulaması

Eğitimin Kazanımları;

 • Enerji yönetim sistemi kavramlarına, işleyişine hakim olunacaktır.
 • Enerji yönetim sisteminde bulunan denetimcilerin sorumluluklarını, nasıl bir plan oluşturabileceklerini ve denetleme esaslarını açıklayacaklardır.
 • Yönetim sisteminin amaçlarını ve yasal yükümlülüklerinin anlaşılarak iyi bir iç denetçi haline gelebileceklerdir.

Katılımcı Profili: ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi kapsamında iç ve dış kalite tetkiklerinde görev alacak ve tetkike tabii tutulacak personel.

Eğitim süresi: 2 gün

Sertifikalandırma : Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 70 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise “Katılım Sertifikası” verilecektir.