İş Değerlendirme ve Ücret Yönetimi

İş değerlendirmesi, ücretleme amacıyla bir şirketteki işlerin görece değerini belirlemeyi içeren bir süreçtir. İş Değerlendirme işletmede “eşit işe eşit ücret” ilkesini gerçekleştirerek adil bir ücret yapısını oluşturacak sistemin gerçekleşmesini sağlar.

Bu çalışmanın kapsamı, -yani çalışmanın hangi iş unvanlarını içereceği-, şirketin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, şirket yetkilileri ( varsa işçi sendikası yetkilileri de dahil ) ile ortak çalışma yapılarak belirlenir. Ücret Yönetimi ise şirket çalışanlarının ücretlendirilmesine ilişkin tüm unsurların belirli bir amaç doğrultusunda kural ve yöntemler kullanarak bir bütün olarak yönetilmesini sağlayan sistemdir.

Bu eğitimde amaç; katılımcıların işletmenin iç yapısında bulunan iş unvanlarının analiziyle, iş değerlendirme, grupların oluşturulması ve ücret yönetimi hakkında gerekli aşamaları kavrayabilmelerini sağlamaktır.

Eğitim İçeriği

 • İş Değerlendirme Tanımı ve İlkeleri
 • İş Değerlendirme Yöntemleri
 • İşletmelerde İş Analizlerinin Yapılması
 • İş Değerlendirme ve Gruplandırma
 • İş Değerlendirme Faktörleri
 • İş Değerlendirme Aşamaları
 • İnsan Kaynakları Sistemi İçinde İş Değerlendirme
 • Ücret Yapısı
 • Ücret Çeşitleri
 • Ücret Sistemleri
 • Ücret Sisteminin Oluşturulması
 • Ücret Sistemine Etki Eden Faktörler
 • Ücret Politikalarının Belirlenmesi
 • Ücret Skalaları Ve Özellikleri
 • Ücret Yönetiminin Çalışan Performansına Etkisi Ve Prim Sistemleri

Eğitim Süresi: 2 Gün (16 saat)

Katılımcı Profili: Tüm İnsan Kaynakları profesyonelleri, Tüm Yöneticiler

Sertifikalandırma : Eğitim sonrasında  yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 70 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise “Katılım Sertifikası” verilecektir.