İş Analizi Eğitimi

İş Analizi Personelin ne iş yaptığı, o işi nasıl yaptığı ( yöntem ve teknikler), kullandığı makineler, aletler, donanım vb. gereçlerin neler olduğu, yaptığı bu iş sonrasında hangi çıktıları sağladığı ( ürün, hizmet ), kendisinden yapması beklenen bu işi normal bir düzeyde yerine getirebilmesi için ne tür yetenek, bilgi ve tecrübeye sahip olması gerektiği ( yaptığı işin gerekleri ) ve hangi koşullarda yaptığı ( işin yapıldığı ortam ve çevre faktörleri) gibi soruların yanıtlanmasını sağlar.

Özetle, İş Analizi işin içeriği, çalışana yüklenecek sorumluluklar ve kullanılacak yeteneklerin belirlenmesi sürecidir.

Bunların ışığında İnsan Kaynaklarının diğer fonksiyonları da daha sağlıklı bir biçimde yerine getirilir. İş Analizi, işletmelerde insan kaynaklarına yönelik uygulama ve değerlendirmelerde, doğru yerlerde doğru insanlarla, doğru hedeflere ulaşmak için atılan ilk ve en önemli adımlardan biridir.

2 günlük ( 16 saat ) uygulamalarla desteklenmiş eğitim programı katılımcılara;

 • İş analizinin nasıl yapıldığı, konuya ilişkin teorik ve iş hayatından örnekler ile iş analizi yönetiminin nasıl başarılı bir şekilde geliştirilebileceği konusunda bilgi ve deneyim,
 • İş Analizi ve görev tanımıyla ilgili temel ilkeleri uygulamak,
 • İş Analizi görüşmelerinin kapsamlı bir şekilde hazırlamak,
 • İş Tanımlarını net bir şekilde yazmak,
 • Etkili bir iş analizi sisteminin nasıl uygulanacağı, şirketin amaçlarına ve İK stratejisine uygun bir sistemin nasıl kurulabileceği,
 • İş değerleme yöntemlerini öğretmek ve hangi yöntemi seçmesi gerektiği,
 • İş Analizi tekniklerini öğreterek, Personelin verimliliğini arttırmak ve performans yönetim sistemine ilk bilgiyi sağlamak, konuları hakkında bilgi ve yetkinlik kazandırmayı amaçlamaktadır

Eğitimin İçeriği

 • İş Analizi Nedir? Niçin yapılır?
 • İş Analizlerinin Amaçları ve Kullanım Alanları
 • İş Analizi Süreci,
 • İş ve Görev Analizleri İle İş Gereklerinin Belirlenmesi
 • İş Analizi Şekilleri
 • İş Analizi Yapma Yöntem ve Teknikleri
 • İş Yükü Analizlerinin Yapılması
 • İş ve/veya Çalışan Odaklı İş Analizi Yöntemleri
 • İş değerleme yöntemleri.
 • Görev Tanımları ve İş Gerekleri
 • İş Tasarımı
 • İş Tanımları
 • İş Tanımının İçeriği ve Kullanım Alanları
 • İş Tanımının Uygulanması
 • İş Profilinin Çıkarılması
 • İş Analizi ve Yetkinlik Modeli

Eğitim Süresi: 2 Gün (16 saat)

Katılımcı Profili: Bir iş analizi sistemi kurmak ya da iş yerinde mevcut olan iş analizi sistemini geliştirmek isteyen herkes katılabilir.

 • İK Yöneticileri ve Departman Sorumluları,
 • İK Uzmanları ve Yardımcıları, Tüm Süreç Yöneticileri
 • Pozisyonu İK olmayan ancak iş tanımı yazma görevi olanlar

Sertifikalandırma : Eğitim sonrasında  yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 70 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise “Katılım Sertifikası” verilecektir.