İnovasyon Yönetimine Giriş Eğitimi

İnovasyon uzun zamandır kuruluşların iş sonuçlarındaki başarılarında en önemli süreçlerden biri olarak kabul edilmektedir. Kuruluşların inovasyon yapma yeteneği; sürdürülebilir büyüme, ekonomik uygulanabilirlik, artan refah ve toplumun gelişmesi için temel bir faktördür.

İnovasyon yönetimi için ISO tarafından 56001 İnovasyon Yönetim Standartları oluşturulmakta olup, bir kısmı resmi olarak yayınlanmıştır. Bu yeni sistematik yapı sayesinde kuruluşlar inovasyon yeteneklerini artıracak ve içerisinde yer aldıkları ortamla ilişkili değişen koşulları anlama ve bunlara yanıt verme, yeni fırsatları takip etme ve dış çevresindeki ilgili taraflarla iş birliği içerisinde, kurum içindeki kişilerin bilgi ve yaratıcılıklarını kullanma becerisini geliştirebileceklerdir.

Günümüzde, firmalar arasındaki rekabet giderek artmakta olup, bu rekabet ortamında ayakta kalabilmek  giderek daha fazla zorlamaktadır. Mavi okyanus stratejisi ile bu rekabet ortamından sıyrılmanın bazı yolları var. Peki Mavi Okyanus Stratejisi nedir?

ISO 56001 İnovasyon Yönetimi Standartlar Serisi

 

ISO 56001 İnovasyon Yönetim Standartları, ISO tarafından hazırlığı devam eden uluslararası bir yönetim standartları serisidir. ISO 56001, İnovasyon Yönetim Sistem Şartları standardı olup, diğer 56000-56002-56003-56004-56005-56006-56007-56008-56009-56010 standartları ise kılavuzlar, temel kavramlar ve kelime bilgisi ve açıklayıcı ISO 56000 örnekleri standartlarından oluşmaktadır.

ISO tarafından 56000, 56002, 56003, 56004, 56005 ve 56006 standartları tamamlanmış ve resmi standart olarak yayınlanmış olup, ISO 56007, ISO 56008, ISO 56009, 56010 ve ISO 56001 standart hazırlama çalışmaları ise devam etmektedir. Serinin temel standardı olan ISO 56001 Sistem Şartları standardının, ISO tarafından 2024 yılında yayınlanması beklenmektedir. Bu standardın yayınlanması ile birlikte, 2024 yılından itibaren kuruluşlarda inovasyon yönetimi, uluslararası referans standartlar ve kılavuzlar eşliğinde daha sistemli ve etkin bir şekilde uygulanabilecektir. Diğer ISO yönetim sistemi standartlarında (ISO 9001, 14001 vb) olduğu gibi, pek çok kuruluş tarafından hızla uygulamaya alınması ve belgelendirilmesi hedeflenecektir.

Burada yer alan İnovasyon Yönetimine Giriş Eğitimi ile, İnovasyona yönelik   temel bilgi ve kavramların edinilmesi sonrasında, bir sonraki aşama olarak, yayınlanan ve kataloğumuzda yer alan 56001 ailesi standart eğitimlerinin sırasıyla ISO 56000, 56002, 56003, 56004, 56005 ve 56006 şeklinde alınması katılımcılar için çok yararlı olacaktır.

Neden İnovasyon Yönetimine Giriş Eğitimi?

Bu eğitim; inovasyon yönetiminde ISO 56001 İnovasyon Yönetim Sistemi standardlarına girmeden önce, aşağıdaki temel konularda katılımcılara bilgi vermeyi amaçlamaktadır:

 1. Standard tanımı ve yaklaşımını anlamak, ISO standardizasyon sistemi, standartların dili, hazırlanma aşamaları, ISO yönetim sistemi standartları ve ISO TC 279 İnovasyon Yönetimi standardı çalışma grubunun yöntemi ile ilgili genel bilgiler
 2. ISO 56001 İnovasyon Yönetimi Standardının oluşturulma süreci, uluslararası referans dokümanların tarihçesi ve mevcut durumu ile ilgili bilgiler
 3. ISO 56001 İnovasyon yönetim standardı serisinin içeriği ve mevcut durumu
 4. İnovasyon yönetiminin ana terimleri, tanımları, kavramları ve ilkeleri,
 5. İnovasyonun diğer ilişkili kavramlardan farkları, İnovasyonun nitelikleri, Temel İnovasyon kavramları

İnovasyon Yönetimine Giriş Eğitim İçeriği

 • Standard tanımı ve yaklaşımı
 • ISO Standardizasyon sistemi
 • Standardların dili
 • Standardların hazırlanma aşamaları
 • Yönetim sistem standartları(YSS)
 • YSS’de Uyumlaştırılmış yapı
 • İnovasyon yönetimi
 • ISO 56001 İnovasyon yönetim standardı serisi
 • İnovasyon tanımı
 • İnovasyonun diğer ilişkili kavramlardan farkları
 • İnovasyonun nitelikleri
 • Temel İnovasyon kavramları
 • İnovasyon için uluslararası referans dokümanların tarihi
 • ISO TC 279 İnovasyon standardı çalışma yöntemi
 • Uluslararası inovasyon referans dokümanların-standartların yapısı
 • İnovasyonda temel kavramlar
 • İnovasyonda temel ilkeler

Katılımcı Profili: İnovasyon çalışmalarında yer alan her kademeden yöneticiler, ISO 56001 İnovasyon Yönetim Sisteminin kurulmasında aktif rol alacak çalışanlar.

Eğitim Süresi : 2 gün

Sertifikalandırma : Eğitim sonrasında  yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 70 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise “Katılım Sertifikası” verilecektir.