İleri Excel Eğitimi

İleri Excel bilgisi; raporlama ve proje geliştirmede çalışanlara artı değer katmakla birlikte zamanın daha etkin kullanımını sağlar. Bu eğitimde amaç; excel tablolarında verileri doğru şekilde işleyebilme ve istenilen sonuçlara ulaşabilme becerisini kazandırmaktır.

İleri Excel Eğitimi İçeriği

 Modül-1

 • Hücreleri ileri düzeyde biçimlendirme
 • Çalışma sayfalarını ileri düzey biçimlendirme
 • Gelişmiş formül ve fonksiyonları kullanma
 • Grafik oluşturma ve biçimlendirmede ileri düzey uygulamalar

Modül-2 

 • Pivot tablo kullanımı
 • İleri düzey filtreleme ve sıralama
 • Senaryo oluşturma, düzenleme
 • Uygulamalar

Modül-3

 • Veri girişi doğrulama ve denetleme uygulamaları
 • Makro kullanımı
 • Ortak çalışma özellikleri
 • Uygulamalar

Katılımcı Profili : Raporlama, veri tabanı oluşturma, veri analizi gibi faaliyetleri yürütmekle görevli tüm personel

Eğitim Süresi : Modül 1 – 1 gün
                                 Modül 2 – 1 gün
                                 Modül 3 – 1 gün

Sertifikalandırma :Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 70 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise “Katılım Sertifikası” verilecektir.