İkna Teknikleri Eğitimi

İkna faktörü, günümüz pazarlama stratejilerinin tam merkezinde yer almaktadır. Firmalar ne kadar iyi ürün ve hizmet üretirlerse üretsinler müşteriyi satın almaya ikna edemedikleri sürece ürünün iyi olmasının hiçbir anlamı kalmayacaktır. Bu yüzden pazarlama iletişimcileri, satışçılar ve stratejistler gece gündüz müşteriyi ikna etmenin yollarını aramaktadırlar. Bunun da yolu öncelikle müşteriyi anlamaktan geçer. Müşteriyi anlamak istiyorsak eğer herşeyden önce onun nöro biyolojisini anlamak zorundayız. Amerika gibi gelişmiş ülkelerde müşteri davranışlarının ne şekilde yönlendirilebileceği üzerine yapılan araştırmalar her geçen gün bu yolda yeni kapılar açmakta, insan gibi uçsuz bucaksız bir bilinmeyeni anlamlandırmakta pazarlamacılara yardımcı olmaktadır.  

İkna Teknikleri Eğitimi; sadece satış pazarlama değil aynı zamanda firmalarda iç ve dış ilişkilerde görev alan çalışanlara yönelik bir içeriğe sahiptir;

    • Takım içi ilişkiler,
    • Kişisel ilişkiler,
    • Satış işlemleri,
    • Pazarlık işlemleri,
    • Ast-Üst ilişkileri

Gemba Akademi tarafından dizayn edilen İkna Teknikleri Eğitimi; iki yada daha fazla kişiler yada kurumlar arasında -ki her bir birey yada kurum kendi amacı, riskleri ve menfaatini gözetir- endişeleri ortadan kaldırarak ortak menfaat içeren bir sonuç ortaya koyabilen yöneticiler yetiştirmeye yöneliktir.

Birbirinden çok farklı karaktere sahip insanlarla iletişim kurmak, onlar üzerinde güven sağlamak ciddi bir kabiliyet gerektirir. Halihazırda önemli iş becerisine sahip olsanızda, mesleki başarının bir sonraki seviyesine ulaşmak için onları “İkna Teknikleri” ile tamamlamanız gerekir.

İkna Teknikleri Eğitimi; katılımcılara etkin ikna tekniklerini sadece teorik bilgiyle değil uygulamalarla aktarıp özümsemelerini sağlamaya yöneliktir.

İkna Teknikleri Eğitim içeriği

BU EĞİTİME KİMLER KATILMALI?

Satış ve Pazarlama Uzmanları

Ürün veya hizmet satışıyla ilgilenen kişiler, İkna Teknikleri eğitimi alarak müşterileri etkileme ve satış performansını artırma becerilerini geliştirebilirler.

Yöneticiler ve Takım Liderleri

Ekip yönetiminde veya proje liderliğinde çalışan kişiler, İkna Teknikleri eğitimi ile ekip üyelerini ikna etme ve motive etme becerilerini artırabilirler.

İnsan Kaynakları Uzmanları

Çalışan ilişkilerini yönetmek ve organizasyon içindeki iletişimi güçlendirmek için çalışan İK uzmanları, İkna Teknikleri eğitimi ile etkili iletişim ve müzakere becerilerini geliştirebilirler.

Proje Yöneticileri ve Süpervizörler

Projeleri yöneten veya operasyonları denetleyen kişiler, İkna Teknikleri eğitimi alarak paydaşlarla etkili bir şekilde iletişim kurabilir ve projelerin başarı şansını artırabilirler.

Hizmet Sektöründe Çalışanlar

Müşteri hizmetleri veya müşteri ilişkileri alanında çalışan kişiler, İkna Teknikleri eğitimi ile müşteri memnuniyetini artırmak için etkili ikna ve iletişim stratejilerini öğrenebilirler.

Üst Düzey Yöneticiler ve Stratejik Planlamacılar

Şirket stratejilerini belirleyen ve organizasyon içindeki uyumu sağlamak için çalışan yöneticiler, İkna Teknikleri eğitimi ile liderlik becerilerini güçlendirebilirler.

Genel Bilgiler

Eğitim Süresi

2 gün

Sertifikalandırma

Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.