İkna Teknikleri Eğitimi

İkna faktörü, günümüz pazarlama stratejilerinin tam merkezinde yer almaktadır. Firmalar ne kadar iyi ürün ve hizmet üretirlerse üretsinler müşteriyi satın almaya ikna edemedikleri sürece ürünün iyi olmasının hiçbir anlamı kalmayacaktır. Bu yüzden pazarlama iletişimcileri, satışçılar ve stratejistler gece gündüz müşteriyi ikna etmenin yollarını aramaktadırlar. Bunun da yolu öncelikle müşteriyi anlamaktan geçer. Müşteriyi anlamak istiyorsak eğer herşeyden önce onun nöro biyolojisini anlamak zorundayız. Amerika gibi gelişmiş ülkelerde müşteri davranışlarının ne şekilde yönlendirilebileceği üzerine yapılan araştırmalar her geçen gün bu yolda yeni kapılar açmakta, insan gibi uçsuz bucaksız bir bilinmeyeni anlamlandırmakta pazarlamacılara yardımcı olmaktadır.  

İkna Teknikleri Eğitimi; sadece satış pazarlama değil aynı zamanda firmalarda iç ve dış ilişkilerde görev alan çalışanlara yönelik bir içeriğe sahiptir;

  • Takım içi ilişkiler,
  • Kişisel ilişkiler,
  • Satış işlemleri,
  • Pazarlık işlemleri,
  • Ast-Üst ilişkileri

Gemba Akademi tarafından dizayn edilen İkna Teknikleri Eğitimi; iki yada daha fazla kişiler yada kurumlar arasında -ki her bir birey yada kurum kendi amacı, riskleri ve menfaatini gözetir- endişeleri ortadan kaldırarak ortak menfaat içeren bir sonuç ortaya koyabilen yöneticiler yetiştirmeye yöneliktir.

Birbirinden çok farklı karaktere sahip insanlarla iletişim kurmak, onlar üzerinde güven sağlamak ciddi bir kabiliyet gerektirir. Halihazırda önemli iş becerisine sahip olsanızda, mesleki başarının bir sonraki seviyesine ulaşmak için onları “İkna Teknikleri” ile tamamlamanız gerekir.

İkna Teknikleri Eğitimi; katılımcılara etkin ikna tekniklerini sadece teorik bilgiyle değil uygulamalarla aktarıp özümsemelerini sağlamaya yöneliktir.   

İkna Teknikleri Eğitimi İçeriği

  • İknanın psikolojisi
  • NLP Çapalama Teknikleri
  • İş hayatında ikna teknikleri
  • Özel hayatta ikna teknikleri
  • Tutum değişimi
  • Davranış değişimi
  • Satışta ikna teknikleri
  • İknada beden dili kullanımı
  • Göz Erişim İpuçları
  • Hipnotik dil kalıplarıyla ikna
  • Düşünce Yönlendirme
  • İknadan Korunma Yöntemleri
  • Müzakere Öncesi Hazırlık (Uygulama)
  • Müzakerelerde ikna teknikleri
  • Pazarlık Yönetimi
  • İkna yöntemlerinde kültürler arası farklılıklar

Eğitim Süresi: 2 Gün (16 saat)

Katılımcı Profili : Potansiyel ve mevcut veya potansiyel müşterilerle iletişimde olan tüm çalışanlar.

Sertifikalandırma : Eğitime minimum %70 oranında katılan herkes “Gemba Akademi – Zaman Yönetimi- Katılım Sertifikası” alma hakkına sahip olacaktır.