Hedeflerle Süreç Yönetimi

Kuruluşta varolan tüm süreçlerin belirlenmesini, değişen müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda gözden geçirilerek sürekli iyileştirilmesini, gerekiyorsa yeniden tasarlanmasını öngörmektedir.

Süreç bütününe yönelik hedefler, alt hedeflere alt yapı oluşturmalıdır. Alt hedefler süreçlerin farklı ve etki derecesi yüksek adımlardan sonra konulmalıdır.

Süreç yönetiminde en önemli getiri müşteriye odaklanmayı sağlamasıdır. Organizasyonlar dikey olarak oluşturulmuş hiyerarşik yapılara sahiplerdir. Süreçler ise birden fazla bölümden farklı kişilerin katılımıyla oluşan ve çalışan yatay bir oluşumdur.

Süreç Ögelerihedeflerlesurecyonetimi

Başlatan : Bir ihtiyaç, talep,görev…

Girdi : İşlemler için gerekli olanlar…

Tedarikçi : Girdileri sağlayanlar…

Süreç adımları : Yapılan işlemler…

Çıktı : İşlemler sonucunda elde edilenler..

Müşteri : Çıktıları kullananlar….