Hasar ve Eksik Yönetimi ve Sigorta Eğitimi

Sigorta, belli risklerin gerçekleşmesi durumunda doğabilecek zararlardan ve mali kayıplardan korunmak için belli miktarda prim ödenmesiyle risklerin devredilmesi işlemidir.

Sigortası yapılan bir riskin meydana gelmesinden oluşan zarar ise hasar olarak adlandırılmaktadır.

Sigorta işleminde risklerle karşı karşıya kalan kişilerin tek başına zararı karşılayamadıklarından aralarında bunu paylaşmaktadırlar. Bu sayede kişi başına düşen miktar da azalmış olur.

Sigortanın kullanıma geçmesi için sigorta yapılan kişi ile sigortayı yapan şirket arasında sözleşme yapılır. Bu sigorta sözleşmesi anlamına gelir ve  taraflar için sigorta şartlarını içerir. Bu sözleşmede iki tarafın da birbirlerine karşı yükümlülükleri bulunmaktadır. Sigorta yapan taraf hasar durumunda hasar tazminatını ödeme durumunda bulunur. Sigortalının yükümlülüklerinde ise herhangi bir hasar durumunda hasarı azaltmaya yönelik çalışmalar yaparak önlem alma, hasarın muayene edilmesine izin verme, prim ödeme gibi durumlar yer almaktadır.

Sigortanın faydalarından bahsedecek olursak; sigorta risklerin devredilmesinden dolayı işletmeler açısından ilerisi için teminat sağlar. Olası bir hasar durumunda bunun karşılanmasının maliyeti çok yüklü olabileceği durumlarda sigorta sayesinde bu maliyetin düşmesi söz konusudur.

Sigorta türlerine;

 • Hayat sigortası
 • Sağlık sigortası
 • Ferdi kaza sigortası
 • Nakliyat sigortası
 • Yangın sigortası
 • Kasko
 • Kredi sigortası örnek verilebilir.

Bu eğitimde amaç, sigorta ve sigortayla ilgili kavramları öğrenmek, hasar durumunda yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olmayı sağlamaktır.

Eğitim İçeriği

 • Müşteri ve Nakliyecinin Yasal Hakları
 • Taşıma Hukuku, Sigorta Hukuku (CMR)
 • Sigortalı, Sigortasız Risk Analizi
 • Nakliyat Sigortası
 • Genel ve Özel Şartlar
 • Kara / Hava / Deniz Taşımacılığında Sigorta Teminatları
 • Ek Teminatlar
 • Uluslararası Uygulamalar
 • Hasar Takibi ve Sonuçlandırma
 • İhtilaf Halinde Yasal Süreç
 • Uluslararası Çözüm Örnekleri

Katılımcı Profili: Takım ve grup liderleri ve adayları, vardiya amirleri, ilk kademe tüm yöneticiler.

Eğitim Süresi : 1 gün

Sertifikalandırma :Eğitim sonrasında  yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 70 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise “Katılım Sertifikası” verilecektir.