GMMOG / LE Eğitimi

GMMOG / LE Eğitimi (Global Material Management Operation Guide & Logistic Evaluation) Malzeme Yönetimi ve Lojistik Uygulamaları için geliştirilmiş bir standarttır.

Proseslerdeki eksikliklerin analiz edilmesine olanak sağlayan bir öz değerlendirme sistemidir.

Yan Sanayi değerlendirmesine olanak sağlar.

Sürekli gelişimi sağlamayı amaçlar.

Otomotiv endüstrisinde en iyi uygulamalar ile mevcut organizasyonun kıyaslanmasını sağlar.

Değerlendirilen firmanın gerçek seviyesinin belirlenmesini sağlar.

GMMOG / LE Eğitim İçeriği

 • Vizyon ve Strateji
 • Hedefler
 • Ölçüm, Analiz ve Eylem Planları
 • Sürekli İyileştirme
 • Tedarik Zinciri Geliştirme
 • Organizasyonel Süreçler                                                                             
 • Organizasyonel Prosedürler 
 • Kaynak Planlama
 • Çalışma Ortamı& İnsan Kaynakları
 • Ürün Gerçekleştirme
 • Kapasite Planlama
 • Sistem Entegrasyonu        
 • Üretim Planlama
 • İletişim
 • Ambalajlama ve Etiketleme
 • Sevkiyat
 • Nakliye
 • Müşteri Memnuniyeti ve Geri Bildirim
 • Malzeme Tanımlama
 • Envanter
 • Mühendislik Değişikliği Kontrolü       
 • İzlenebilirlik
 • Tedarikçi Seçimi
 • MP&L Anlaşması
 • İletişim
 • Ambalajlama ve Etiketleme
 • Nakliye
 • Malzeme Kabulü
 • Tedarikçi Değerlendirme

BU EĞİTİME KİMLER KATILMALI?

Tedarik Zinciri ve Lojistik Yöneticileri

Otomotiv endüstrisinde tedarik zinciri yönetimi ve lojistik süreçlerinden sorumlu yöneticiler, GMMOG/LE eğitimi ile küresel lojistik uygulamalarını öğrenebilirler.

Malzeme Yönetim Uzmanları

Malzeme yönetimi ve stok kontrolü ile ilgilenen kişiler, GMMOG/LE eğitimi alarak malzeme akışını optimize edebilirler.

Üretim ve Süreç Mühendisleri

Üretim süreçlerinin malzeme yönetimi ve lojistikle uyumlu olmasını sağlamak için çalışan mühendisler, GMMOG/LE eğitimi ile tedarik zinciri verimliliğini artırabilirler.

Kalite Kontrol ve Kalite Güvence Uzmanları

Lojistik süreçlerinin kalite yönetimi ile entegre edilmesini sağlamak için çalışan kalite uzmanları, GMMOG/LE eğitimi alarak lojistik ve kalite arasındaki ilişkiyi derinlemesine anlayabilirler.

Proje Yöneticileri

Otomotiv endüstrisindeki projelerde malzeme yönetimi ve lojistik süreçlerini optimize etmek için çalışan kişiler, GMMOG/LE eğitimi ile lojistik yönetimi becerilerini geliştirebilirler.

Üst Düzey Yöneticiler ve Stratejik Planlamacılar

Şirketin lojistik stratejilerini ve tedarik zinciri yönetimini yönlendiren liderler, GMMOG/LE eğitimi alarak lojistik süreçlerinin küresel standartlarla uyumunu sağlayabilirler.

Genel Bilgiler

Eğitim Süresi

2 gün

Sertifikalandırma

Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.