GMMOG / LE Eğitimi

GMMOG / LE Eğitimi (Global Material Management Operation Guide & Logistic Evaluation) Malzeme Yönetimi ve Lojistik Uygulamaları için geliştirilmiş bir standarttır.

Proseslerdeki eksikliklerin analiz edilmesine olanak sağlayan bir öz değerlendirme sistemidir.

Yan Sanayi değerlendirmesine olanak sağlar.

Sürekli gelişimi sağlamayı amaçlar.

Otomotiv endüstrisinde en iyi uygulamalar ile mevcut organizasyonun kıyaslanmasını sağlar.

Değerlendirilen firmanın gerçek seviyesinin belirlenmesini sağlar.

GMMOG / LE Eğitim İçeriği

  1. Strateji ve İyileştirme

         1.1.Vizyon ve Strateji

         1.2.Hedefler

         1.3.Ölçüm, Analiz ve Eylem Planları

         1.4.Sürekli İyileştirme

         1.5.Tedarik Zinciri Geliştirme

  1. İş Organizasyonu

         2.1.Organizasyonel Süreçler                                                                                                                                    

 

 2.2.Organizasyonel Prosedürler 

 2.3.Kaynak Planlama

 2.4.Çalışma Ortamı&İnsan Kaynakları

 

  3.Kapasite&Üretim Planlama

  3.1.Ürün Gerçekleştirme

  3.2.Kapasite Planlama

         3.4.Sistem Entegrasyonu        gmmog-le

         3.3.Üretim Planlama

4.Müşteri İle Etkileşim Alanları

         4.1.İletişim

         4.2.Ambalajlama ve Etiketleme

         4.3.Sevkiyat

         4.4.Nakliye

         4.5.Müşteri Memnuniyeti ve Geri Bildirim

         5.Üretim&Ürün Kontrolü

         5.1.Malzeme Tanımlama

         5.2.Envanter

         5.3.Mühendislik Değişikliği Kontrolü       

         5.4.İzlenebilirlik

         6.Tedarikçi ile Etkileşim Alanları

         6.1.Tedarikçi Seçimi

         6.2.MP&L Anlaşması

         6.3.İletişim

         6.4.Ambalajlama ve Etiketleme

         6.5.Nakliye

         6.6.Malzeme Kabulü

         6.7.Tedarikçi Değerlendirme

Katılımcı Profili : Şirketlerinde ISO kalite yönetim sisteminin uygunluğunu değerlendirmek isteyen tüm çalışanlar
Danışmanlar

Eğitim Süresi : 2 gün

Sertifikalandırma: Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.