Proses FMEA Eğitimi

Proses FMEA Eğitimi

FMEA- Failure Mode Effect Analysis ( FMEA Eğitimi ) disiplini, 1960’larda ABD ordusunda uçak üretiminde geliştirilmiştir. Sistem, Tasarım ve Proses hatalarının etkilerinin belirlenmesi için güvenilir bir değerlendirme tekniği olarak kullanılmıştır.

2019 Haziran ayında, önde gelen otomotiv organizasyonlarından ikisi olan AIAG (Automotive Industry Action Group, www.aiag.org) ve VDA (Verband der Automobilindustrie, www.vda.de), FMEA el kitabının (FMEA Handbook 1th Edition) ilk yayınını birlikte gerçekleştirdi.   Bu eğitim; AIAG-VDA işbirliği ile hazırlanan son FMEA el kitabı referans alarak hazırlanmıştır.

FMEA Proses Eğitimi – (Hata Türleri ve Etkileri Analizi); bir süreç esnasında meydana gelebilecek hata türlerini, oluşma olasılıkları, müşteriye olası etkisi ve önlenme yada yakalanma durumuna göre sınıflandıran sistematik bir ürün, proses, sistem geliştirme aracıdır. FMEA Eğitimi süreç akışında görev alan bir ekip ile gerçekleştirilir. Benzer süreçlerde meydana gelen hata istatistiklerinden de faydalanarak süreçte hata oluşmadan önlem almak amacıyla uygulanır ve bu sayede geliştirme zamanı ve maliyeti azaltır.  Genellikle üretim sektöründe uygulanan FMEA Eğitimi son yıllarda hizmet sektöründe de kullanılmaya başlamıştır.

Tasarım (Dizayn) FMEA                 

Mevcut benzer ürünlerden edinilmiş tecrübelerle yada potansiyel olarak ortaya konulan hata türlerini, ilk üretim öncesinde analiz etmekte ve olası hataların oluşmaması yada yakalanmasını amaçlayan bir araçtır.

Süreçlerin ve alt süreçlerin analizinde kullanılır. Dizayn hatalarının sistem fonksiyonları üzerindeki hata türlerini hedef alır.

Proses FMEA Eğitimi

Proses (Süreç) Hata Türleri ve Etkileri Analizi bir üretim sürecindeki iş akışı çıkartılarak her bir adım için olası hata türlerinin ortaya konularak düzeltici faaliyetlerin hata gerçekleşmeden uygulanmasını sağlar. AIAG-VDA FMEA ile gelen değişiklikler Proses FMEA ‘ya yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. 

Sistem FMEA Eğitimi

Sistemin ve alt sistemlerinin etkileşimini, olası hataların tüm sisteme etkisini analiz etmeyi ve olası hataları oluşmadan engellemeyi hedefler. Alt sistemlerin birbiri üzerindeki etkisi, sistemin çevreye etkisi de yine Sistem FMEA’ nın konusudur.

AIAG-VDA FMEA Eğitimi‘nde hedef; süreçte lider, uzman, yada üye olarak yer alacak kişilerin uygulamayı oluşturup sürdürebilmeleri için gerekli donanımı kazanması olacaktır.

FMEA Eğitimi İçeriği

 • Kalite Kavramı
 • FMEA Nedir?
 • Tarihsel Gelişim
 • FMEA’ nın Amacı
 • AIAG – VDA FMEA ile gelen değişiklikler
 • Güçlü bir FMEA çalışması için gerekenler
 • FMEA neleri sağlar?
 • FMEA Türleri
  • Sistem FMEA
  • Tasarım FMEA
  • Proses FMEA
  • Servis FMEA
 • Proses FMEA Kavramlar
 • Proses FMEA Adımları (Uygulama)
  • FMEA kapsamının belirlenmesi
  • FMEA takımının kurulması
  • Yapısal analiz
  • Fonksiyon analizi, Prosesin incelenmesi
  • Hata analizi
  • Hata etkilerinin belirlenmesi
  • Hata şiddetinin belirlenmesi
  • Hata türlerinin belirlenmesi
  • Hata türleri için hata nedenlerinin belirlenmesi
  • Risk Analizi
  • Mevcut önleme ve kontrol mekanizmalarının belirlenmesi
  • Olasılık değerlerinin atanması
  • Saptama değerlerinin atanması
  • AP ‘nin hesaplanması
  • Optimizasyon
  • Aksiyonların tespit edilmesi
  • Aksiyonların tamamlanması sonrası AP hesaplanması 

Katılımcı Profili : Her kademe yöneticiler, ürün üzerinde etkisi olan faaliyetlerde görev alan mühendisler, uzmanlar, teknisyenler, çalışanlar.

Eğitim Süresi : 2 gün

Sertifikalandırma : Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 70 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise “Katılım Sertifikası” verilecektir.