Proses FMEA Eğitimi

FMEA- Failure Mode Effect Analysis ( FMEA Eğitimi ) disiplini, 1960’larda ABD ordusunda uçak üretiminde geliştirilmiştir. Sistem, Tasarım ve Proses hatalarının etkilerinin belirlenmesi için güvenilir bir değerlendirme tekniği olarak kullanılmıştır.

2019 Haziran ayında, önde gelen otomotiv organizasyonlarından ikisi olan AIAG (Automotive Industry Action Group, www.aiag.org) ve VDA (Verband der Automobilindustrie, www.vda.de), FMEA el kitabının (FMEA Handbook 1th Edition) ilk yayınını birlikte gerçekleştirdi.   Bu eğitim; AIAG-VDA işbirliği ile hazırlanan son FMEA el kitabı referans alarak hazırlanmıştır.

FMEA Proses Eğitimi – (Hata Türleri ve Etkileri Analizi); bir süreç esnasında meydana gelebilecek hata türlerini, oluşma olasılıkları, müşteriye olası etkisi ve önlenme yada yakalanma durumuna göre sınıflandıran sistematik bir ürün, proses, sistem geliştirme aracıdır. FMEA Eğitimi süreç akışında görev alan bir ekip ile gerçekleştirilir. Benzer süreçlerde meydana gelen hata istatistiklerinden de faydalanarak süreçte hata oluşmadan önlem almak amacıyla uygulanır ve bu sayede geliştirme zamanı ve maliyeti azaltır.  Genellikle üretim sektöründe uygulanan FMEA Eğitimi son yıllarda hizmet sektöründe de kullanılmaya başlamıştır.

Tasarım (Dizayn) FMEA                 

Mevcut benzer ürünlerden edinilmiş tecrübelerle yada potansiyel olarak ortaya konulan hata türlerini, ilk üretim öncesinde analiz etmekte ve olası hataların oluşmaması yada yakalanmasını amaçlayan bir araçtır.

Süreçlerin ve alt süreçlerin analizinde kullanılır. Dizayn hatalarının sistem fonksiyonları üzerindeki hata türlerini hedef alır.

Proses FMEA Eğitimi

Proses (Süreç) Hata Türleri ve Etkileri Analizi bir üretim sürecindeki iş akışı çıkartılarak her bir adım için olası hata türlerinin ortaya konularak düzeltici faaliyetlerin hata gerçekleşmeden uygulanmasını sağlar. AIAG-VDA FMEA ile gelen değişiklikler Proses FMEA ‘ya yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. 

Sistem FMEA Eğitimi

Sistemin ve alt sistemlerinin etkileşimini, olası hataların tüm sisteme etkisini analiz etmeyi ve olası hataları oluşmadan engellemeyi hedefler. Alt sistemlerin birbiri üzerindeki etkisi, sistemin çevreye etkisi de yine Sistem FMEA’ nın konusudur.

AIAG-VDA FMEA Eğitimi‘nde hedef; süreçte lider, uzman, yada üye olarak yer alacak kişilerin uygulamayı oluşturup sürdürebilmeleri için gerekli donanımı kazanması olacaktır.

Proses FMEA Eğitim içeriği

 • Sistem FMEA
 • Tasarım FMEA
 • Proses FMEA
 • Servis FMEA
 • FMEA kapsamının belirlenmesi
 • FMEA takımının kurulması
 • Yapısal analiz
 • Fonksiyon analizi, Prosesin incelenmesi
 • Hata analizi
 • Hata etkilerinin belirlenmesi
 • Hata şiddetinin belirlenmesi
 • Hata türlerinin belirlenmesi
 • Hata türleri için hata nedenlerinin belirlenmesi
 • Risk Analizi
 • Mevcut önleme ve kontrol mekanizmalarının belirlenmesi
 • Olasılık değerlerinin atanması
 • Saptama değerlerinin atanması
 • AP ‘nin hesaplanması
 • Optimizasyon
 • Aksiyonların tespit edilmesi
 • Aksiyonların tamamlanması sonrası AP hesaplanması 

BU EĞİTİME KİMLER KATILMALI?

Üretim Mühendisleri ve Süreç Mühendisleri

Üretim süreçlerini optimize etmek ve proses hatalarını önlemek için çalışan mühendisler, Proses FMEA eğitimi ile süreç risklerini analiz ederek üretim verimliliğini artırabilirler.

Kalite Kontrol ve Kalite Güvence Uzmanları

Üretim süreçlerinde kaliteyi sağlamak ve kalite sorunlarını önlemek için çalışan kişiler, Proses FMEA eğitimi ile proses odaklı kalite kontrol uygulamalarını öğrenebilirler.

Proje Yöneticileri ve Süpervizörler

Üretim projelerini yöneten ve üretim hatlarındaki süreçleri denetleyen yöneticiler, Proses FMEA eğitimi alarak proje yönetiminde süreç risklerini tespit edip minimize edebilirler.

Tedarik Zinciri ve Satın Alma Uzmanları

Otomotiv ve diğer endüstrilerde tedarik zincirinin süreçlerini kontrol etmek ve tedarikçilerle olan süreçleri değerlendirmek için çalışan uzmanlar, Proses FMEA eğitimi ile tedarik zincirinde kalite risklerini azaltabilirler.

Üst Düzey Yöneticiler ve Stratejik Planlamacılar

Şirketin kalite yönetimi ve üretim stratejilerini belirlemek için çalışan liderler, Proses FMEA eğitimi ile süreç yönetimi ve kalite kontrol konusunda bilgi sahibi olabilirler.

Genel Bilgiler

Eğitim Süresi

2 gün

Sertifikalandırma

Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.