Etkili Satış Teknikleri Eğitimi

Etkili Satış Teknikleri Eğitimi, satış işiyle uğraşan herkesin ihtiyaç duyacağı bilgilerle donatılmıştır. Satış; insan psikolojisini anlamayı, beden dilini doğru kullanarak söz ve davranışlarla müşterileri etkilemeyi, müşterilerin isteklerini anlayıp karşılık vermek hatta gerektiğinde pazarlık yapmak için üstün ikna kabiliyeti isteyen kısacası yetenek isteyen bir iştir. Etkili satış teknikleri eğitimi satış ile uğraşan kişilerin müşterileri nasıl etkileyeceğini, kendilerini tanıyıp ileri satış tekniklerini öğrenmelerini sağlar.

Etkili Satış Teknikleri Eğitimi Amacı

Etkili Satış Teknikleri Eğitimi ‘nin amacı katılımcılara sadece teorik bilgiler verilmesi değil, aynı zamanda farkındalık kazandırmak, teknikleri özümsemelerini sağlayarak hayattaki ve satıştaki başarılarını arttırmaktır. Satışla uğraşan kişilerin ürünlere ve hizmete çok hakim olması başarılı bir satışın gerçekleştirilebileceği anlamına gelmez. Çünkü satış yapılan kişinin psikolojisi, istekleri de önemlidir. Başarılı bir satış gerçekleştirmek için bu konuda farkındalık kazanmak ve ikna becerilerine sahip olmak gerekir. Etkili Satış Teknikleri Eğitimi bireylerin insan psikolojisini özümseyip, ikna kabiliyetlerini nasıl kullanacağını öğreten, müşterilerle nasıl bir dil kullanılacağını gösteren bir eğitimdir. Kişilerde beden dilini kullanma ve okuma bilinci kazandırarak müşterilerin isteklerini fark edebilmeyi sağlar. Farkındalık satış için olmazsa olmaz bir kavramdır. Çünkü fark eden kişi fark yaratır.

Etkili Satış Teknikleri Eğitimi öncelikli olarak bireylerin kendilerini tanımalarını sağlamayı amaçlar. Çünkü hiç şüphesiz kendisini yeterince tanımayan, becerilerinin farkında olmayan bireyler karşısındakini nasıl etkileyip ikna edeceğini bilemez. Katılımcılar eğitim sonunda ileri satış tekniklerini öğrenmiş olurlar.

Eğitime Kimler Katılmalı

  • Kariyerini satış üzerine kurmak isteyen herkes
  • İkna kabiliyetine güvenmeyenler
  • Satışın belirli aşamalarında zorlananlar
  • Satış konusunda başarılı olup, bunu üst seviyelere taşımak isteyenler
  • Satış uzmanları ve tahsilatçılar
  • Satış yöneticileri
  • Müşteri odaklı çalışanlar
  • Kendini tanımak ve geliştirmek isteyen herkes

Eğitim İçeriği

  • İknanın psikolojisi
  • Satış Nedir
  • Başarılı Satışçıların Ortak Özellikleri
  • Müşteri Odaklılık
  • Satışta Beden Dili Kullanımı
  • Kadın ve Erkek Müşterilerin Farkı
  • Satışın Aşamaları
  • Satın Alma Nedenleri
  • Müşteri İhtiyacını Belirleme
  • Müşteriyi İkna Etme
  • Fayda ve Değer Sunma
  • Güven Yaratma ve Etkin Dinleme
  • Soru Sorma Yöntemleri
  • Satış Sürecinde İtirazları Karşılama
  • Satış Kapatma Teknikleri
  • Tahsilat başarısına etki eden faktörler
  • Tahsilat öncesinden müşteriyi hazırlama
  • Eğitim İçeriğine İlişkin Detaylı Pratik Çalışma

İçerik Havuzu

Ayrıca aşağıda yer alan içerik başlıklarından istediklerinizi eğitime ekleyebilirsiniz. Buna  ek olarak tarafınızdan gelen talepler doğrultusunda yeni içerikler de ekleyebiliriz.

İçerik Havuzu

Saha Satış Teknikleri

Satış Sürecinde İletişim Modelleri Müşteri Tipleri

Satış Sırasında Beden Dili Kullanımı

Dinleme Becerileri

Telefonda İletişim ve Satış

SMART Hedef Oluşturma

Müşteri Odaklılık

Profesyonel Görünüm ve İmaj

Satış Kapama Teknikleri

ÖZAF Yaklaşımı

SWOT Analizi

Başarılı Satışçıların Ortak Özellikleri

Kadın ve Erkek Müşterilerin Farkı

Satın Alma Nedenleri

Müşteri İhtiyacını Belirleme

Çatışmayı Uzlaşmaya Çevirmek

Satış Sürecinde İtirazları Karşılama

Soru Sorma Yöntemleri 

Güven Yaratma ve Etkin Dinleme

Müşteriyi İkna Etme

Fayda ve Değer Sunma

Müzakere Teknikleri

Role Play

Satışın Aşamaları Satış Sonrası Hizmetler

Pazarlama İletişimi

Eğitim Süresi: 2 Gün (12 saat)