Etkili İletişim Teknikleri

İletişim, canlılar arasında yapılan duygu, düşünce, bilgi ve davranış paylaşımlarıdır. Etkili iletişim kurma ihtiyacı çağımızın en temel ihtiyaçlarından biri haline gelmiştir. Etkili İletişim süreçleri insan psikolojik gereksinmelerinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Sosyal bir varlık olan insanın kendisini tanıması, geliştirmesi ve geri bildirim alarak kendini değerlendirmesinde geliştirilen iletişim teknikleri önemli katkılarda bulunmuştur.

Etkili İletişim Nedir?

Etkili iletişim kurmanın temel doğruları vardır. Bunlar:

  • Doğal olmak
  • Kabul etmek ve saygılı olmak
  • Empatik olmak
  • Tutarlı olmak
  • Güven verici olmak
  • Yargılayıcı olmamak
  • Ortak ihtiyaçlara yönelir olmak
  • Açık olmak
  • Uzlaşmacı olmak
  • Gerçeği doğru dille aktarmak
  • Kişileri değil problemi eleştirebilmek
  • İlgili ve farkındalık sahibi olmak

Etkili İletişimin Öğeleri Nelerdir?

Gönderici (Kaynak): İletiyi oluşturan ve herhangi bir iletişim kanalı ile alıcıya gönderen kişidir. İletişimi başlatan, duygu ve düşüncelerini karşı tarafa aktaran kişi kaynaktır. Burada her zaman kişi olarak düşünmemek gerekiyor. Kitap, gazete, dergi, şuan okuduğunuz blog yazıları ya da hayvanlar da gönderici olabilir.

Alıcı (Hedef): İletinin ulaştırılmak istendiği kişi ya da varlıktır. Sözlü iletişim kullanılacaksa alıcı dinleyen kişi, yazılı iletişim kullanılacaksa alıcı okuyucu olacaktır.

İleti (Mesaj): Göndericinin hedefine yani alıcıya iletmek istediği duygu, düşünce ve istekler mesajdır. İletiyi aktarmanın birçok yolu vardır. Bu yüzden sadece sözlü ya da yazılı şekilde düşünmek yanlış olur. Yapılan jest ve mimikler veya sesinizin tonu da mesaj niteliği taşımaktadır.

Kanal (Araç): iletişimin gönderilme biçimine denilmektedir. Ses, görsellik, kitle iletişim araçları, ışık kanal olabilecek ögelerdendir.

Dönüt (Geri bildirim): Alıcının iletiye verdiği her türlü yanıt dönütü oluşturur. Ve geri bildirimin olması sağlıklı bir iletişim gerçekleştiğine, alıcının mesajı anladığına işarettir.

Bağlam (Ortam): İletişimin gerçekleştiği ortamdır.

Tüm bunların yanı sıra şifre dediğimiz kodlar da etkili iletişim öğeleri arasına girmektedir. Örneğin iki insanın aynı dili konuşması ya da trafik işaretlerinin anlamlarını biliyor olmamız kodu oluşturan faktörler arasında yer alır bu da etkili iletişim ögesine örnektir. Etkili bir iletişim kurulabilmesi için tüm öğelerin var olması gerekir. Öğelerden biri eksik kaldığında etkili iletişim tam olarak gerçekleşmez ve yanlış anlaşılmalar olabilir.

Etkili İletişim Eğitimi Çıktıları

Empatik iletişimin vurgulandığı bu eğitim ile katılımcıların hem iş, hem de özel hayatlarında kullandıkları iletişim yöntemleri gözden geçirilerek; yapılan yanlışlıkların değiştirilmesi, düzeltilmesi için çeşitli çözüm yolları geliştirilmesi, organizasyon dahilinde birimler ve kişiler arası etkili iletişim sisteminin uyum içerisinde işlemesinin sağlanması hedeflenmektedir.

Bireyler sosyal çevrede sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürmek, ruhsal ve bedensel ihtiyaçlarını gidermek için iletişim kurmak zorundadır. Fakat iletişim olumlu olabileceği gibi olumsuz da olabilir. Etkili  iletişim için yani sağlıklı iletişim için bireylerin üzerinde konuştukları ve bu şekilde bilgi alışverişi sağlayabileceği ortak bir dilde buluşmaları gerekir.Bu şekilde kurulan iletişim etkili ve olumlu iletişime örnektir. Bireylerin kavga etmesi de bir iletişim şeklidir ve bu da olumsuz iletişime örnek verilebilir.

Günlük hayatta kişilerin duygu ve düşüncelerini veya bilgileri karşısındaki kişiye doğru bir şekilde aktarabilmesi için etkili iletişim gereklidir. Etkin ve Etkili İletişim Eğitimi de insanların bu ihtiyaçları doğrultusunda doğru iletişimi öğretebilmeyi ve iş ve sosyal yaşamda daha başarılı olmalarını amaçlamaktadır.

Etkili iletişim için bireylerin güvenilir olması, empati kurabilmesi, saygılı ve uzlaşmacı olması, tutarlı, ilgili olabilmesi gerekir. Birçok insan bunların farkında olsa da bu özelliklerin gerekliliğini yeterince benimseyip sergileyemediği için başarısız olmaktadır. İşte bu noktada Etkin İletişim Eğitimi katılımcıların öncelikli olarak iletişimdeki önemli unsurların günlük hayatta ne kadar değerli olduğunu özümsemelerini sağlamaktadır.

Etkili İletişim Eğitimi katılımcıların iletişim becerileri geliştirilerek iş ve özel hayatlarında çözüm odaklı ve etkili yaklaşımlarla iş ve yaşam kalitesinin yükselmesini sağlamayı amaçlar. Etkili İletişim Eğitiminde iletişim sürecinin tanınmasından etkili iletişimin gerekliliklerine kadar zengin bir eğitim içeriği bulunmaktadır. Katılımcılara öncelikle iletişimin sosyal hayattaki önemi benimsetilip, yanlış iletişimi aşma yöntemleri öğretilerek beden dilinin, görünümüm, imajın, empatinin, anlayışın, saygının, ses tonunun ve daha birçok etkenin etkin iletişimdeki yeri anlatılır. Eğitim esnasında interaktif oyunlarla da eğitimin aktif olarak benimsetilmesine yardımcı olunur.

Etkili İletişim Eğitimi sonunda katılımcılar anlama, anlatma, dinleme yetilerinin gelişmiş olduğunu görecek, bulundukları ortamda kendilerini daha özgür ve kolay bir şekilde aktarabilecek, etkin ve etkili iletişim kurabilme konusunda bilgisel ve kişisel becerilerinin gelişmiş olduğunu fark edecektir.

Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi İçeriği

BU EĞİTİME KİMLER KATILMALI?

Yöneticiler ve Takım Liderleri

Ekipleri yönetmek, çalışanlarla etkili bir şekilde iletişim kurmak ve takım içi iletişimi geliştirmek isteyen kişiler, etkili iletişim teknikleri eğitimi alarak liderlik becerilerini güçlendirebilirler.

İnsan Kaynakları Uzmanları

İK süreçlerinde çalışanlarla, yöneticilerle ve adaylarla iletişim kurmak için çalışan kişiler, etkili iletişim teknikleri eğitimi ile insan ilişkilerini iyileştirebilirler.

Satış ve Pazarlama Uzmanları

Müşterilerle ve paydaşlarla başarılı bir şekilde iletişim kurmak için çalışan satış ve pazarlama ekipleri, etkili iletişim teknikleri eğitimi alarak satış performansını artırabilirler.

Proje Yöneticileri ve Süpervizörler

Projeleri yönetmek ve ekiplerle iletişim kurmak için çalışan kişiler, etkili iletişim teknikleri eğitimi ile projeleri daha başarılı bir şekilde yönlendirebilirler.

Müşteri Hizmetleri ve Destek Uzmanları

Müşterilerle doğrudan iletişim kuran ve müşteri memnuniyetini artırmak için çalışan kişiler, etkili iletişim teknikleri eğitimi ile müşteri ilişkilerini güçlendirebilirler.

Eğitmenler ve Koçlar

Eğitim ve koçluk alanında çalışan veya başkalarına bilgi aktarmak isteyen kişiler, etkili iletişim teknikleri eğitimi ile eğitimin etkililiğini artırabilirler.

Üst Düzey Yöneticiler ve Stratejik Planlamacılar

Şirketin genel stratejisini belirlemek ve organizasyon içindeki uyumu sağlamak için çalışan liderler, etkili iletişim teknikleri eğitimi alarak kurumsal iletişimi güçlendirebilirler.

Genel Bilgiler

Eğitim Süresi

2 gün

Sertifikalandırma

Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.