ERP Nedir?

ERP (Enterprise Resource Planning) sistemleri işletmenin tüm faaliyetlerini bütünleşik olarak yönetme imkanı sağlayan sistemlerdir. ERP sistemi kaynakların temin sürelerini ve maliyetleri azalmayı amaçlamaktadır.

ERP ile

 • Fırsatları daha verimli değerlendirme
 • Etkin Stok Yönetimi
 • İşletme içinde koordineli bir şekilde çalışma imkânının sağlanması
 • Stratejilere Uygun Yönetim
 • Müşteri Memnuniyetini Arttırma
 • Rekabet Gücünün Artması
 • Doğru Bilgiye Kolay Ulaşma
 • Performans Artışı gibi işletme açısında verimliliği arttıracak bir çok konuda fayda sağlamak mümkündür.

ERP Modülleri

 • Finans ve Maliyet Muhasebesi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Tedarik Zinciri
 • Envanter
 • Üretim Planlama Ve Kontrol
 • Hizmet
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Satış
 • Proje
 • Doküman Yönetimi

Eğitim İçeriği

 • ERP Nedir?
 • Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) Nedir
 • Üretim Kaynak Planlaması (MRPII)
 • Kapasite İhtiyaç Planlaması Nedir
 • CRM Nedir
 • ERP Sistemi Gelişimi
 • ERP Sistemin Diğer Sistemlerle Etkileşimi
 • ERP’nin Yapısı
 • EPR Yazılımları

Katılımcı Profili : Sevkiyat, Planlama, Lojistik, Satın alma, Dış Ticaret gibi Tedarik Zinciri yönetimi kapsamına giren poziyonlarda çalışanlar veya çalışmak isteyenler.

Eğitim Süresi : 1 gün

Sertifikalandırma : Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 70 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.