ERP (Kurumsal Kaynak Planlama)

ERP Nedir?

ERP (Enterprise Resource Planning) sistemleri işletmenin tüm faaliyetlerini bütünleşik olarak yönetme imkanı sağlayan sistemlerdir. ERP sistemi kaynakların temin sürelerini ve maliyetleri azalmayı amaçlamaktadır.

ERP ile

 • Fırsatları daha verimli değerlendirme
 • Etkin Stok Yönetimi
 • İşletme içinde koordineli bir şekilde çalışma imkânının sağlanması
 • Stratejilere Uygun Yönetim
 • Müşteri Memnuniyetini Arttırma
 • Rekabet Gücünün Artması
 • Doğru Bilgiye Kolay Ulaşma
 • Performans Artışı gibi işletme açısında verimliliği arttıracak bir çok konuda fayda sağlamak mümkündür.

ERP Modülleri

 • Finans ve Maliyet Muhasebesi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Tedarik Zinciri
 • Envanter
 • Üretim Planlama Ve Kontrol
 • Hizmet
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Satış
 • Proje
 • Doküman Yönetimi

Eğitim İçeriği

 • ERP Nedir?
 • Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) Nedir
 • Üretim Kaynak Planlaması (MRPII)
 • Kapasite İhtiyaç Planlaması Nedir
 • CRM Nedir
 • ERP Sistemi Gelişimi
 • ERP Sistemin Diğer Sistemlerle Etkileşimi
 • ERP’nin Yapısı
 • EPR Yazılımları

Katılımcı Profili : Sevkiyat, Planlama, Lojistik, Satın alma, Dış Ticaret gibi Tedarik Zinciri yönetimi kapsamına giren poziyonlarda çalışanlar veya çalışmak isteyenler.

Eğitim Süresi : 1 gün

Sertifikalandırma : Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 70 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.