Depo Tasarımı ve Yönetimi Eğitimi

Depo Nedir?

Ürünlerin hammadde olarak başlayıp devamında üretim alanına gelerek burada işlendikten sonra tüketim alanlarına ulaşımında kullanılan ara noktalardır.

Depolarda ürünleri saklama gerçekleştiği gibi depolanan ürünlerin sınıflandırılması, kontrolü, etiketlenmesi vb. işlemler de gerçekleştirilir.

Depolama Nedir?

Ürünlerin depoya girdikten sonra ihtiyaç duyulduğu zaman elden çıkmasına kadar olan süre boyunca saklanmasıdır.

Depo Tasarımı

Depo tasarımında ilk olarak araştırılması gereken konu depo yerinin seçimidir. Bu seçim de belli kurallar çerçevesinde olmaktadır. Tasarlanacak deponun tedarikçilere, işletmenin ulaşım sağlayacağı noktalara olan uzaklığı gibi faktörlerden biri işletme için bir kısıt oluşturuyorsa bunlara ağırlık verilerek deponun seçimi yapılmalı ve sonrasında tasarlanmalıdır. Tabiki bu kurallar yeni depo tasarlanacaksa geçerlidir. Eğer mevcut deponun genişletilmesi isteniyorsa depoda yer yer değişiklikler yapılarak tasarım gerçekleştirilir. Mevcut depo yetersiz kalmış ve yenilenme ihtiyacı varsa da işletmenin hedefleri doğrultusunda tasarım kurallarına göre yeni depo tasarımı gerçekleştirilmelidir.

Depo yerinin seçiminden sonraki aşama deponun tasarımıdır. Depo tasarımında da belli ölçütler vardır. Tasarım yapılırken deponun kullanışlı olabilmesi için titiz bir çalışma yapılması gerekir. Depoya ne kadar aracın geleceği , eldeki ürünlerin depodaki hareketleri belirlenmelidir. Buna göre ekipman temini sağlanmalıdır. Ayrıca depoda malzemelere göre raf sayıları belirlendikten sonra malzemelerin özelliğine göre de yerleştirme yapılmalıdır. 

Depoda gerçekleşecek olayların yanı sıra tasarımda üzerinde durulması gereken konulardan biri de fiziksel koşullardır. Deponun aydınlatması, havalandırılmasına özen gösterilmelidir. Çünkü bu fiziksel koşulların yeterli olduğu durumda çalışanın veriminin artırılabileceği gibi tersi durum da söz konusudur.

Bu eğitimde amaç; katılımcılara lojistiğin depo aşamasındaki belirli kavramları tanıtmak ve tasarımda belli kuralları anlatarak uygulama aşamasında belli becerilere sahip olmasını sağlamaktır.

Depo Tasarımı ve Yönetimi Eğitim İçeriği

  • Depo Nedir?
  • Depolama Nedir?
  • Depo Yer Seçimi Kuralları
  • Depo Tasarımında Kullanılacak Ölçütler
  • Depoda Kullanılacak Raf Sistemleri

Katılımcı Profili : Kanban sisteminin şirket içinde kurulması ve uygulanması adımlarında rol alacak üretim ve ilgili birimlerde çalışan yönetici, mühendis ve teknik elemanlar.

Eğitim Süresi :  1 gün   

Sertifikalandırma :Eğitim sonrasında  yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 70 ve üzeri puan olan katılımcılar “ Gemba Akademi Başarı Sertifikası ” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise “ Katılım Sertifikası ” verilecektir.