BRC-CP Eğitimi

BRC-CP Tüketici Ürünleri: Kişisel Bakım ve Ev Gereçleri (v.4)

 • BRC CONSUMER PRODUCTS : PERSONAL CARE AND HOUSEHOLD
 • Standardın kapsamı : Standart, hammadde (ambalaj hariç) ve bitmiş ürünlerin üretim yerlerine uygulanır.
 • Ticari olarak veya tüketicilere perakende satış için yapılan operasyonları kapsar.
 • Kişisel Bakım ve Ev Gereçleri Standardı, temizlik ürünleri, diş fırçaları, kreş aksesuarları ve yiyecek ambalajları gibi ürünleri içerecek şekilde tasarlanmıştır.
 • Standardın kapsamının haricinde kalanlar şunlardır:
 • ilaç
 • vitaminler, mineraller ve bitkisel takviyeler.
 • Tatmin edici bir kalite yönetim sisteminin gereksinimlerini karşılayan bir şirket – örneğin, ISO 9001 veya ISO 22716 GMP Yönergelerinde belirtilen – Standardın birçok gereksinimlerini zaten karşılayabilir.
 • Standart, aşağıdaki temel bileşenlere dayanmaktadır:
 • Üst yönetimin taahhüdü
 • Ürün ve sürecin risk değerlendirmesi
 • Sistematik bir yönetim yaklaşımı tanımlanmış riskler
 • Uygun çalışma koşullarına sahip bir kalite yönetim sisteminin uygulanması.

BRC-CP Standart Gereklilikleri

 • 1 ÜST YÖNETİM VE TAAHHÜT

1.1 Üst yönetim taahhüdü ve sürekli iyileştirme

1.2 Organizasyon yapısı, sorumluluklar ve yönetim otoritesi

 • 2 ÜRÜN RİSKİ YÖNETİMİ

2.1 Mevzuat ve güvenlik gereksinimleri

2.2 Ürün risk değerlendirmesi

2.3 Ürün etiketleme ve iddialar

2.4 Ambalaj malzemeleri

 • 3 ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE KALİTE YÖNETİMİ

3.1 Ürün güvenliği ve kalite yönetimi sistem

3.2 Dokümantasyon kontrolü

3.3 Kayıt tamamlama ve bakım

3.4 İç denetim

3.5 Tedarikçi onayı ve performansı izleme

3.6 Spesifikasyonlar ve teknik dosyalar

3.7 Düzeltici ve önleyici faaliyet

3.8 Uygun olmayan malzemelerin kontrolü

3.9 İzlenebilirlik

3.10 Şikayetin ele alınması

3.11 Olayların yönetimi, ürün geri çekme ve ürün geri çağırma

 • 4 SİTE STANDARTLARI

4.1 Dış standartlar

4.2 Güvenlik

4.3 Yerleşim, ürün akışı ve ayrıştırma

4.4 Bina içleri

4.5 Personel tesisleri

4.6 Kat hizmetleri ve hijyen

4.7 Atık ve atık bertarafı

4.8 Haşere kontrolü

4.9 Ürün depolama, sevkiyat ve nakliye

 • 5 ÜRÜN İNCELEMESİ VE TEST

5.1 Ürün muayenesi ve laboratuvar test

5.2 Miktar kontrolü

5.3 Ürün numune kontrolü

 • 6 PROSES KONTROLÜ

6.1 Operasyonların kontrolü

6.2 Ekipman ve ekipman bakımı

6.3 Ürün kontaminasyon kontrolü

6.4 Ölçüm ve izleme cihazlarının kalibrasyonu ve kontrolü

6.5 Nihai ürün ambalajlama ve kontrolü

6.6 Stok kontrolü ve ürünün serbest bırakılması

 • 7 PERSONEL

7.1 Eğitim ve yeterlilik

7.2 Koruyucu giysi

7.3 Hijyen uygulamaları

Eğitimi Kimler Almalıdır ?

 • Kozmetik sektörü çalışanları , yöneticileri
 • Tüketici ürünleri sektörü çalışanları, yöneticileri
 • Ev gereçleri sektörü çalışanları ve yöneticileri
 • Kimyagerler, kimya mühendisleri
 • BRC-CP standardı ilkeleri doğrultusunda yurt dışı ihracatı yapmayı hedefleyen firma çalışanları
 • BRC-CP yönetim sistemi kurmayı hedefleyen çalışanlar

Eğitim Süresi : 2 gün

Sertifikalandırma: Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.