APQP-PPAP – İleri Ürün Kalite Planlaması

APapqpQP, bir ürünün müşteri memnuniyetini sağlayabilmesi amacıyla gerekli adımların tanımlanmasını ve gerçekleştirilmesini sağlayan yapısal bir metottur. Yapılacak olan faaliyetlerin zamanında tamamlanabilmesi için ilgili kişiler arasında iletişimi kolaylaştıran bir araçtır.

APQP, Otomotiv sektörüne yönelik üretimin nasıl gerçekleştirileceği, hangi şartların kullanılacağı, üretirken gerekli olan malzeme, makine, insan, para ve metodları belirleyip, Müşterilere en kısa zaman ve düşük fiyatta sunmayı sağlayabilecek bir sistem oluşturmayı amaçlar

Katılımcıların ISO/TS 16949 Standardı temel gerekleri ve yeni ürün / proses tasarımı ve geliştirilmesi kapsamında gerekli dokümantasyonun nasıl oluşturulması konusunda ve Kalite Planlama Süresi sonunda PPAP Dosyası’nın (Ürün Dosyası) hazırlanması konusunda detay bilgi sahibi olması sağlanacaktır.

Yeni bir ürünün (veya değişikliğin) devreye alınmasıyla ilgili olarak müşteri talebinin gelmesinden başlayıp seri üretime geçilmesine kadar yapılması gereken faaliyetleri, ISO/TS 16949 Teknik Şartnamesinde ve anasanayi firmalarının müşteri özel isteklerinde belirtilen ilgili yöntem ve gereklilikleri de içine alacak şekilde aktarmaktır. Otomotivde kullanılan Kontrol Planı format ve içeriği ile yeni ürün onay süreci ve içeriği de bu eğitimin kapsamı içindedir.