APQP-PPAP Eğitimi

ISO/TS 16949 standardının gerekliliklerinden olan APQP (Advanced Product Quality and Control Plan) ve PPAP (Production Part Appvoval Process) yeni bir ürünün devreye alınmasıyla ilgili olarak, kavram geliştirmeden (müşteri talebinin gelmesinden) başlayıp PSW onayı ile devam eden ve seri üretime geçilmesiyle sonuçlanan ürün kalite planlama sürecinin yönetimiyle ilgili yöntem ve gereklilikleri içermektedir.

Yeni ürün onay sürecinin (PPAP)  ilgili departmanlar tarafından oluşturulan ekip ile (APQP ekibi) yönetilmesi olası hataların ve aksaklıkların ortaya çıkmadan önce giderilmesine yönelik faaliyetleri içermektedir. Bu bağlamda sürecin sorumlusu olan tedarikçinin müşteri tarafından ortaya konulmuş tüm gereklilikleri (resim, toleranslar, şartnameler, standartlar, özel istekler vs) dikkate alması gerekir. Süreç ürünün fiziksel şartlarının yanı sıra ilgili proseslerin de yeterliliğini sınamaya dönüktür. 

APQP-PPAP Eğitimi‘ nde amaç ürün onay sürecinde yer alacak çalışanlara konuyla ilgili gerekli kabiliyeti kazandırmaktır. Katılımcıların kendilerinin ve tedarikçilerinin ürün ve üretim sürecini nasıl onaylamaları gerektiği yanında müşterilerinden ürün onaylarının nasıl alacakları konusundaki yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Teorik eğitim uygulamalarla pekiştirilerek katılımcıların hem tedarikçi hem müşteri yönüyle süreci değerlendirebiliyor olmaları amaçlanır.

APQP-PPAP Eğitimi İçeriği

BU EĞİTİME KİMLER KATILMALI?

Ürün Geliştirme Uzmanları ve Mühendisler

Otomotiv endüstrisinde yeni ürünler veya bileşenler geliştiren kişiler, APQP-PPAP eğitimi alarak ürün geliştirme süreçlerinde kaliteyi artırabilirler.

Proje Yöneticileri ve Operasyon Yöneticileri

Otomotiv projelerini yöneten ve üretim süreçlerini optimize etmek isteyen yöneticiler, APQP-PPAP eğitimi alarak proje yönetiminde kalite odaklı bir yaklaşım benimseyebilirler.

Kalite Kontrol ve Kalite Güvence Uzmanları

Üretim süreçlerinde kaliteyi sağlamak ve müşteri memnuniyetini artırmak için çalışan kişiler, APQP-PPAP eğitimi ile kalite kontrol ve üretim parçası onay süreci konusunda bilgi sahibi olabilirler.

Tedarik Zinciri ve Satın Alma Uzmanları

Otomotiv tedarik zincirinde çalışan ve tedarikçilerin kalite gereksinimlerini karşılamak için çalışan kişiler, APQP-PPAP eğitimi ile tedarik zincirindeki kaliteyi kontrol edebilirler.

Üst Düzey Yöneticiler ve Stratejik Planlamacılar

Şirketin kalite stratejilerini ve üretim süreçlerini yönlendiren kişiler, APQP-PPAP eğitimi alarak otomotiv endüstrisinde müşteri gereksinimlerini karşılamak için etkili bir strateji oluşturabilirler.

İç Denetçiler ve Dış Denetçiler

Otomotiv endüstrisinde iç denetimler veya müşteri denetimleri yapan kişiler, APQP-PPAP eğitimi alarak denetimlerde kalite gereksinimlerine odaklanabilirler.

Genel Bilgiler

Eğitim Süresi

1 gün

Sertifikalandırma

Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.