APQP-PPAP Eğitimi

ISO/TS 16949 standardının gerekliliklerinden olan APQP (Advanced Product Quality and Control Plan) ve PPAP (Production Part Appvoval Process) yeni bir ürünün devreye alınmasıyla ilgili olarak, kavram geliştirmeden (müşteri talebinin gelmesinden) başlayıp PSW onayı ile devam eden ve seri üretime geçilmesiyle sonuçlanan ürün kalite planlama sürecinin yönetimiyle ilgili yöntem ve gereklilikleri içermektedir.

Yeni ürün onay sürecinin (PPAP)  ilgili departmanlar tarafından oluşturulan ekip ile (APQP ekibi) yönetilmesi olası hataların ve aksaklıkların ortaya çıkmadan önce giderilmesine yönelik faaliyetleri içermektedir. Bu bağlamda sürecin sorumlusu olan tedarikçinin müşteri tarafından ortaya konulmuş tüm gereklilikleri (resim, toleranslar, şartnameler, standartlar, özel istekler vs) dikkate alması gerekir. Süreç ürünün fiziksel şartlarının yanı sıra ilgili proseslerin de yeterliliğini sınamaya dönüktür. 

APQP-PPAP Eğitimi‘ nde amaç ürün onay sürecinde yer alacak çalışanlara konuyla ilgili gerekli kabiliyeti kazandırmaktır. Katılımcıların kendilerinin ve tedarikçilerinin ürün ve üretim sürecini nasıl onaylamaları gerektiği yanında müşterilerinden ürün onaylarının nasıl alacakları konusundaki yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Teorik eğitim uygulamalarla pekiştirilerek katılımcıların hem tedarikçi hem müşteri yönüyle süreci değerlendirebiliyor olmaları amaçlanır.

APQP-PPAP Eğitimi İçeriği

 • APQP nedir?
 • Ürün Kalite Planlaması gereklilikleri
 • APQP aşamaları
 • APQP zaman çizelgesi
 • APQP süreçlerinin girdileri/çıktıları
 • Kontrol Planı uygulaması
 • Kontrol Planı oluşturma
 • Kontrol Planı – FMEA ilişkisi
 • Ölçüm Sistemleri Analizi (MSA)
 • İstatistiksel Proses Kontrol (SPC)
 • PPAP nedir?
 • PPAP dokümanları, kayıtları,
 • PPAP dosyası oluşturma
 • Müşteri ile ilişkiler (submission/notification)
 • PPAP dosyası sunma seviyeleri, mastar parçalar
 • PSW Nedir?
 • PSW Müşteriye sunum ve seviye şartları
 • Örnek uygulama

Katılımcı Profili : Üst ve Orta kademe yöneticiler, parça onay sürecinde ve müşteriyi etkileyen faaliyetlerde görev alan mühendisler, uzmanlar, çalışanlar.

Eğitim Süresi : 1 gün

Sertifikalandırma: Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.