5S Eğitimi

5S Uygulayarak bir işletmede ;

  • Gereksiz malzemelerin kaldırılması ve malzemelerin en gerekli olduğu yere konması ile arama süresi azaltma sağlanabilir ( Hedef: Tanımlı bir şeye max. 30 sn’de ulaşabilme ve bulmama ihtimalini ortadan kaldırma)
  • “Yerleşim göstergeleri” ve “tabela ve etiketler” herkese doğru prosedürleri gösterebilir ve insanlara “sadece bir göz atma” ile malzemelerin yerini bulmaları sağlanabilir
  • “Temizlik ve kontrol” ,arıza kaynaklarını, ekipman arızalanmadan önce bulmaya imkan verdiği için plansız duruşlar (kayıp zamanı) azalabilir

Mastar Kalıp ve Takımların Yerleşimi için en iyi yerin belirlenmesi

Araçları onların kullanım sıklığına göre iş yerinde yerleştirme:

Sık kullanılanları kullanım yeri yakınına yerleştir.

Nadir kullanılanları kullanım yeri uzağına yerleştir.

Beraber kullanılacaklar varsa aynı yerde tut:araçları kullanım önceliğine göre diz.

Bir “Hemen bırakıver”( “just let go”) takım düzenlemesi getir :Askıya alınabilen takımlar yada geri çekilebilen araçlar

Kalıp ve takımların hatlarının çizilmesi ,saklandığı yerin gösteriminde iyi bir yoldur. Hatlarının çizilmesi derken kalıp ve takımlarının tutulduğu dış hatlarının çizilmesi olarak basitçe anlatılabilir.

Takımı geri koymak istediğimizde ,bu çizim yanılma payı bırakmadan takımı ait olduğu yere koymamızı sağlar.

Bu hatların çizimi aynı zamanda bir bakışta hangi takımın eksik olduğunu da gösterir.

En uygun yerlere karar verir vermez,bu yerleri tanımlamamız lazım ki herkes neyin nereye ve her bir parçadan o yere kaç tane gideceğini bilsin.Her şeyin etiketle tanımlı bir rafı olacak ve raf altları her zaman açık olacak.

Yazılı bir kaynağa 30 sn’de ulaşma ( veya malzemeye) ve onu tekrar 30sn’ yerine koyma Boyama/Renk Kodlama zemin üzerinde ve yürüme yollarında yerlerin tanımlanmasında kullanılan bir metottur.

Bazı bölme hat tipleri şunlardır :

– El arabaları saklama yerleri

– Koridorlar

– WIP (Ara stok yerleri)

– Bitmiş mamul konulan yerler

– Hiçbir şeyin konulamayacağını gösteren renkli plastik bantlar (tiger mark)

Renk kodlama hangi parça,takım,mastar ve kalıbın ne amaçla nerede kullanacağını açıkça gösterecek şekilde kullanılabilir.

 Örnekler:

– Özel bir mamulün yapımında kullanılan her şeyi aynı renge boya

– Makinede kullanılan yağlama akışkanlarını renk kodlayarak yağlayıcıları tanımla.

5S Eğitimi yalın üretim teknikleri eğitimlerinin ilk basamağı olmalıdır. 5S uygulanmadan önce yalın üretime geçiş mümkün değildir.

Gemba Akademi konusunda uzman danışmanlarıyla 5S eğitimi’ ni başta Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya, Bursa olmak üzere birçok ilde gerçekleştirmektedir.