Yeteneğin Tanımlanması Eğitimi

Stratejik hedefleri başarmak için ihtiyaç olan yeteneklerin tanımlanması, insan kaynakları yönetiminin temel araçlarından biridir. Bu faaliyet, organizasyonun belirlediği stratejik hedeflere ulaşmak için gerekli olan özel yetenekleri belirlemeyi ve bu yeteneklere sahip çalışanları tespit etmeyi sağlar. Bu sayede, doğru yeteneklere sahip ekipler oluşturularak stratejik hedeflere daha etkili bir şekilde odaklanılabilir.
Yeteneğin tanımlaması, çalışanların gelişim ihtiyaçlarını belirleyerek eğitim ve gelişim programları aracılığıyla stratejik hedeflere uygun yeteneklerin kazanılmasını sağlar. Yetenek odaklı bu strateji, organizasyonun gelecekteki ihtiyaçlarına daha iyi adapte olabilmesi ve rekabet avantajını sürdürebilmesi için çalışanların kariyer planlamalarını destekler.

Yetenek odaklı strateji adımları;

1. Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi: Organizasyonun hedefleri ve stratejileri belirlenir. Bu hedefler, organizasyonun gelecekteki ihtiyaçlarını ve büyüme planlarını yansıtmalıdır.

2. Yetenek Gereksinimlerinin Belirlenmesi: Stratejik hedeflere ulaşmak için gerekli olan yetenekler belirlenir. Bu yetenekler, organizasyonun faaliyet alanına, pazar koşullarına ve rekabet ortamına bağlı olarak değişebilir.

3. Yeteneklerin Değerlendirilmesi: Mevcut çalışanların yetenekleri ve potansiyelleri değerlendirilir. Bu değerlendirme, performans değerlendirmeleri, yetenek envanterleri, yetenek değerlendirme merkezleri gibi araçlar kullanılarak yapılabilir.

4. Eksik Yeteneklerin Belirlenmesi: Mevcut çalışanların eksik olduğu veya geliştirmeleri gereken yetenekler belirlenir. Bu eksiklikler, eğitim ve gelişim programları aracılığıyla giderilmeye çalışılır.

5. Yetenek Kazanımı ve Gelişimi: Eksik yeteneklerin kazanılması ve mevcut yeteneklerin geliştirilmesi için eğitim ve gelişim programları düzenlenir. Bu programlar, iç eğitimler, dış eğitimler, mentorluk programları, iş rotasyonları gibi çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilebilir.

6. Yetenek Yönetimi: Yetenekli çalışanların tanımlanması ve kariyer planlamalarının yapılması için bir yetenek yönetimi süreci oluşturulur. Bu süreç, çalışanların yeteneklerini geliştirmeleri ve ilerlemeleri için fırsatlar sunar.

7. Performans Yönetimi: Performans yönetimi süreci, çalışanların performanslarının değerlendirilmesi ve geri bildirim alması için kullanılır. Bu süreç, çalışanların yeteneklerini geliştirmeleri ve stratejik hedeflere katkıda bulunmaları için bir fırsat sağlar.

 

Yetenek odaklı strateji, organizasyonun stratejik hedeflerine ulaşmasını sağlayarak rekabet avantajı elde etmesine yardımcı olur. Bu strateji, çalışanların yeteneklerini geliştirmeleri ve kariyerlerini ilerletmeleri için bir yol haritası sunar. Ayrıca, organizasyonun gelecekteki yetenek ihtiyaçlarını belirlemesine ve bu ihtiyaçları karşılamak için önlemler almasına olanak tanır.

Yeteneğin tanımlanması, insan kaynakları yönetiminde önemli bir adımdır. Yetenek tanımlama süreci, organizasyonun ihtiyaç duyduğu yetenekleri belirlemek ve bu yeteneklere sahip olan çalışanları tanımlamak için kullanılır.

Yeteneğin Tanımlanması Eğitim Planı

1. Yetenek Gereksinimlerinin Belirlenmesi
Organizasyonun stratejik hedefleri ve iş gereksinimleri göz önünde bulundurularak, hangi yeteneklere ihtiyaç duyulduğu belirlenir. Bu adımda, organizasyonun gelecekteki büyüme planları, pazar koşulları ve rekabet ortamı dikkate alınır.
2. Yetenek Tanımlarının Oluşturulması
İhtiyaç duyulan yeteneklerin tanımları yapılır. Bu tanımlar, yeteneklerin ne anlama geldiğini, hangi beceri ve özellikleri içerdiğini ve nasıl ölçülebileceğini açıklar. Örnek olarak, liderlik yeteneği, problem çözme yeteneği, iletişim yeteneği gibi tanımlar oluşturmaktadır.
3. Yetenek Değerlendirme Araçlarının Kullanılması
Mevcut çalışanların yeteneklerini değerlendirmek için çeşitli araçlar kullanılır. Bu araçlar, performans değerlendirme, yetenek envanteri, yetenek değerlendirme merkezi gibi yöntemleri içerir. Bu değerlendirme süreci, çalışanların mevcut yeteneklerini ve potansiyellerini belirlemek için kullanılır.
4. Yetenek Geliştirme Planlarının Oluşturulması
Mevcut çalışanların eksik olduğu veya geliştirmeleri gereken yetenekler belirlendikten sonra, bireysel yetenek geliştirme planları oluşturulur. Bu planlar, çalışanların eksik yeteneklerini geliştirmeleri için eğitim, mentorluk, iş rotasyonu gibi farklı yöntemleri içerir.
5. Yetenek Yönetimi Sürecinin Uygulanması
Yetenek yönetimi süreci, yetenekli çalışanların tanımlanması, kariyer planlamalarının yapılması ve yeteneklerin geliştirilmesi için bir çerçeve sağlar. Bu süreç, çalışanların yeteneklerini geliştirmeleri ve ilerlemeleri için fırsatlar sunar.

Eğitim süreci, yetenek tanımlama konularını kapsayan bir dizi modül veya oturumdan oluşmaktadır. Her bir modül, yetenek tanımlama sürecinin temel prensiplerini ve uygulamalarını kapsayan bir dizi sunum, örnek olay çalışması ve pratik uygulamalar
içermektedir. Eğitim planı ayrıca katılımcıların öğrenmelerini değerlendirmek için ödevler, sınavlar veya projeler içerebilir.
Eğitim süreci, katılımcıların yetenek tanımlama sürecini anlamalarına ve bu süreci gerçek iş ortamında uygulamalarına olanak tanır. Eğitim süreci ayrıca, katılımcıların sorularını sormaları ve deneyimlerini paylaşmaları için etkileşimli bir ortam sağlamaktadır.

 

Eğitim Süresi : 2 gün

Sertifikalandırma: Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 80 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi & Gemba Training Center Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise Katılım Sertifikası” verilecektir.