TPM Eğitimi

TPM Eğitimi

TPM – Toplam Üretken Bakım (Total Productive Maintenance) üretimin devamlılığını sistematik bir şekilde sürdürülebilir hale getirmek için kullanılan bir Yalın Üretim Tekniğidir. Makina, ekipman, prosesler ve calışanların verimliliğini arttırmayı ve stabil tutmayı amaçlayan TPM sistemi şirket karlılığını ve değer katmayı hedefler.

TPM Eğitimi ekipmanların en üst seviyedeki kondisyonda ve arızi duruşları buna bağlı üretim kayıplarını azaltmaya odaklanır.

TPM Eğitim İçeriği ve Kazanılacak Yetkinliklertpm-egitimi

 • Yalın (Lean) ve Prensipleri
 • VA/NVA kavramları, Değer Akışı
 • OEE, OAE, TEEP Kavramları
 • TPM’in Tarihsel Gelişimi
 • 5S Görsel Fabrika
 • Planlı Bakım
 • Kestirimci Bakım
 • Odaklanmış Gruplar
 • Eğitim
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Erken Ekipman Yönetimi
 • Kalite Bakım (Hinshitsu-hozen)
 • Otonom Bakım Similasyonu (Uygulama)
  1. Temizlik ve Kontroller
  2. Problemlerin Giderilmesi
  3. Geçici Standartlar
  4. Genel Kontroller
  5. Otonom Kontrol
  6. Standardizasyon
  7. Tam Otonom Bakım
 • TPM Ofis
 • TPM Kick-off

12 Adımda TPM – Toplam Üretken Bakım’ın Uygulanması

AKSİYON DETAYLAR
HAZIRLIK (1-5) TPM uygulanacağının üst yönetim tarafından çalışanlara ilanı TPM’e neden ihtiyaç duyulduğu, şirkete ve çalışanlara getireceği kazançlar tüm çalışanlara anlatılır
Eğitim faaliyetlerinin başlatılması Görev alanlarına göre tüm çalışanlara gerekli eğitimler verilir.
TPM ekiplerinin oluşturulması TPM uygulamasının sürdürülebilir olması için görev dağılımları ve sorumluluklar belirlenir.
TPM politika ve hedeflerinin belirlenmesi Mevcut durum analiz edilerek gelecek durum haritası ve hedefleri belirlenir.
TPM için master planın hazırlanması Tüm detaylarıyla birlikte uygulama planı oluşturulur.
UYGULAMA (6-11) TPM uygulamasının ilk adımının atılması (kick-off) Plan dahilinde uygulamaya start verilir. 3. aşamada belirlenen görev ve sorumluluklar bu aşamada kritik rol oynar.
Ekipman yönetim sisteminin kurulması Mevcut kayıp analizleri ortaya konur ve sürekli iyileştirme faaliyetlerine odaklanılır.
Otonom bakım sisteminin kurulması Makine koruyucu bakımlarının bir kısmının kullanıcı (makine operatörü) tarafından yapılması için gereklilikler sağlanır.
Bakım Planlarının oluşturulması (Geliştirilmesi) Tüm ekipmanların ve alt ekipmanlarının gruplanması ve ihtiyaç olan koruyucu bakım faaliyetlerinin oluşturulması sağlanır.
Önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesi Elde edilen sonuçların yeni yatirimlarada uyarlanması sistematik adımlarla gerçekleştirilir. Şartnameler yeniden değerlendirilebilir.
Bakım ve operasyonel kabiliyetlerin geliştirilmesi için eğitimlerin gerçekleştirilmesi TPM sisteminin tüm uygulayıcılarının yeterlilikleri bir plan dahilinde sağlanır ve takip edilir.
SÜREKLİLİK (12) TPM Sisteminin standartlaştırılması ve yeni hedeflerin belirlenmesi Durum değerlendirilmesi yapılır. Yeni hedefler belirlenir ve PM ödülü için başvuru aşaması olarak değerlendirilir.

Katılımcı Profili : TPM uygulamasını kuracak, sürdürebilirliğini sağlayacak her seviyeden yönetici ve teknisyenler.

Eğitim Süresi : 2 gün

Sertifikalandırma :Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 70 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise “Katılım Sertifikası” verilecektir.